Färdtjänst

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik för dig som har ett varaktigt funktionshinder. Du som har svårt att förflytta dig på egen hand eller har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel kan ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Du reser tillsammans med andra resenärer. Till skillnad från taxiresor åker man därför inte alltid närmsta vägen till resmålet. Beslut om Färdtjänst fattas enligt lagen om färdtjänst.

Allmänna frågor om färdtjänst

Ring Vellinge Direkt: 040-42 50 00

Tider det går att åka färdtjänst

Färdtjänst trafikerar kommunen samma tider som kollektivtrafiken.

Måndag-torsdag kl. 05.00- 01.45
Fredag kl. 05.00-03.45
Lördag kl. 05.30-03.45
Söndag kl. 05.30-01.45

Resa riksfärdtjänst

Du som har ett stort och varaktigt funktionshinder med behov av att resa på ett särskilt kostsamt sätt kan ansöka om riksfärdtjänst.

Resa inom annan kommun

Om du tillfälligt ska vistas i en annan kommun finns det möjlighet till färdtjänstresor i den kommunen. Kontakta Vellinge kommun senast en månad före avresa. Om den kommunens taxibolag anslutit sig till Riksfärdtjänsten Sverige kommer du att få RIAK-kuponger hemskickade för dessa resor. Till höger på denna sida hittar du ansökan till RIAK-kuponger. Detta gäller alltså bara resor som både börjar och slutar i annan kommun Börjar eller slutar resan i Vellinge kommun behöver du inte kuponger.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Vellinge Direkt via e-post eller på telefon 040-42 50 00.

Sjukresor

Det är Skånetrafiken som hanterar sjukresor (resor till och från sjukvården), inte kommunen. Kontakta Skånetrafiken på telefon 0771-77 80 90. eller läs på Skånetrafikens hemsida om sjukresor.

Behöver du göra en sjukresa och inte har rätt till färdtjänst, kontakta din vårdgivare.