Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar

Ibland är det bra att kunna prata med andra som är i samma situation. Elevhälsan ordnar därför stödgrupper för barn och unga.

Träffar en gång i veckan under en termin

Träffarna utgår från en manual enligt CAP-metoden (Children are people) som är ett pedagogiskt program. Som ett komplement till denna används också "Mina föräldrar är skilda" som är ett gruppmaterial från BRIS. Olika teman gås igenom på de olika träffarna. Exempel på dessa teman är: "känslor", "förändring" och "självkänsla".

Gruppträffar under höstterminen

Under höstterminen är gruppen till för elever i åldrarna 9-12 år. Denna omgången riktar sig träffarna främst till elever i de norra kommundelarna. Gruppen består av max åtta barn som träffas en gång i veckan under höstterminen. Gruppträffarna förläggs efter skoltid, tisdagar klockan 15.00-16.30 i Lindesgårdens hörsal. Kuratorerna Åse Linder och Eva Schelin är gruppledare.

Gruppledarna

Gruppledarna är personal från Elevhälsan. Två gruppledare finns i varje barn­grupp. Samtliga har erfarenhet av socialt arbete med barn.

Målgrupp

Barn i åldrarna nio till tolv år (årskurs 3 -6) som varit med om en separation mel­lan föräldrar. Vi har upptagningsområde i hela Vellinge kommun men delar upp barnen utefter ålder och geografisk tillhörighet.

Syftet med gruppverksamheten är att ge barnen tillfälle att:

  • Träffa andra barn som lever i en liknande situation.
  • Sätta ord på sina känslor.
  • Bli sedda och sätta sig själv i centrum.
  • Våga ge uttryck för sina egna önskningar och behov
  • Få stöd i att hantera förändringar
  • Inse att det är okej för dem att tycka om sina båda föräldrar.
  • Få stärkt självkänsla.
  • Leka och fantisera, vi har roligt i gruppen!
  • Inge hopp om framtiden

Gruppverksamheten är kostnadsfri!

Kontaktuppgifter

Är du som förälder intresserad av att låta ditt barn delta i barngrupp, ring Vellinge Direkt på telefonnummer 040–42 50 00 och be att få tala med någon av kommunens kuratorer som ger dig mer information. Dels om när nästa grupp startar och dels vilka personer som ska vara gruppledare.