Kontaktperson/kontaktfamilj

Ibland kan man som förälder behöva avlastning från en kontaktfamilj. Då får barnet bo hos en annan familj en eller ett par gånger i månaden

Om du känner att du har behov av en kontaktperson eller kontaktfamilj kan du kontakta en handläggare inom avdelningen för Individuell Myndighetsutövning.

Handläggarens uppgift är att finna en lämplig person/familj som matchar ditt/ert barns behov. Det görs alltid en noggrann bedömning och utredning av kontaktpersonen eller kontaktfamiljen, hela tiden med barnets bästa i fokus.

Vill du/ni vara kontaktperson eller kontaktfamilj?

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer tillsätts av Omsorgsavdelningen i Vellinge kommun.

En noggrann bedömning/utredning görs av varje kontaktpersonen/familjen, hela tiden med barnets bästa i fokus. Barnperspektivet är primärt i vårt arbete!

Du får handledning

Som kontaktperson eller kontaktfamilj får du/ni handledning och stöd av den ansvarige handläggaren inom avdelningen för Individuell Myndighetsutövning, om inte annat beslutas. I en del ärenden kan till exempel en psykolog från avdelningen för Individuell Myndighetsutövning sköta handledningen.

I vissa ärenden finns även behov av kontaktperson eller kontaktfamilj för vuxna. I sådana fall är förfarandet detsamma.

Ekonomisk ersättning betalas ut

Ekonomisk ersättning till kontaktpersonen/familjen utgår enligt Kommunförbundets rekommendationer.

Kontakta oss

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa Vellinge Direkt, telefon 040-42 50 00.