Föräldrautbildning

Föräldrautbildningar finns för dig som vill utveckla ditt föräldraskap, knyta kontakter med andra föräldrar och utbyta erfarenheter och få stöd. Vellinge kommun har två typer av föräldrautbildningar; BIFF och COPE.

BIFF

Har du separerat och vill göra det så bra som möjligt för ditt barn? Då kan BIFF vara något för dig!

Barn i föräldrars fokus (BIFF) är en kort utbildning som vänder sig till föräldrar som vill veta vad som händer med barn som varit med om eller befinner sig i föräldrakonflikter. Utbildningstillfällena ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera.

Huvudfrågan är: Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?

Preliminär startdatum hösten 2018:

Tisdag 6 november kl.17.00-19.00

Utbildningen hålls i Familjernas Hus, Vellinge.

Det finns inget krav på att båda föräldrarna ska delta.

Om du vill anmäla dig eller om du har frågor kontakta gruppledarna:

Karin Lindbladh, e-post: karin.lindbladh@vellinge.se, tfn 040-42 5112 eller Robert Kristoffersson, e-post: robert.kristoffersson@vellinge.se, tfn 040-42 52 81

Folder om BIFF finns till höger på denna sida.

COPE

COPE är en utbildning för dig som vill utveckla ditt föräldraskap, knyta kontakter med andra föräldrar och utbyta erfarenheter. Med hjälp av egna och andras erfarenheter hittar vi tillsammans nya goda strategier i vårt föräldraskap.

Kursens syfte

Kursen ger dig som förälder verktyg för att förstå och hantera ditt barns beteende och stärka dig i ditt föräldraskap. Ett viktigt syfte är också att förbättra samspelet i familjen och skapa stödjande nätverk.

Kursens mål

Ge dig som förälder redskap för att förstärka positivt beteende hos dina barn eller de barn som du är närstående till och förebygga det negativa. Kursen ska öka ditt självförtroende som förälder och hjälpa dig som förälder att förbättra din förmåga att lösa problem. Målet är också att du som förälder får möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.

Så här går det till

25-30 föräldrar träffas två timmar per vecka och arbetar i större och mindre grupper under åtta veckors tid. Vid varje tillfälle hålls också en kortare genomgång utifrån dagens tema. För att prova de nya sätten hemma får du som förälder en hemuppgift där de strategier som tagits upp under lektionen ska tränas.

Kursen tar bland annat upp:

  • Uppmärksamhet och beröm
  • Bortse från negativt beteende
  • Konsekvenser
  • Planera övergång först-sedan
  • Planera i förväg
  • Belöningssystem

Kursledare

Kursen leds av särskilt utbildad gruppledare. Samtliga gruppledare har yrkesutbildningar inom behandlande eller pedagogiska områden.

Kursen är gratis

Kurserna är kostnadsfria och öppna för alla föräldrar/närstående till barn oxh tonåringar i Vellinge kommun. Gratis fika ingår.

Vill du veta mer?

Mer information får du av Kristina Stern, chef för elevhälsan i Vellinge kommun, 040-42 59 97 eller kristina.stern@vellinge.se. Broschyr om COPE finns till höger på denna sida.