Familjeteamet

Familjeteamet erbjuder stöd, rådgivning och behandling till familjer med barn mellan 0-20 år. På Familjeteamet arbetar socionomer och en specialpedagog med vidareutbildningar i familjeterapi. Vid behov av råd- och stödsamtal ringer du direkt till Familjeteamet. Du kan vara anonym när du ringer. Vid behov av längre, mer omfattande insatser, kontakta någon av kommunens socialsekreterare för ansökan om insats hos Familjeteamet.

Familjeteamet information

Har ni i familjen problem med

• Konflikter och bråk

• Gränssättning

• Relationsproblem eller kommunikationssvårigheter

• Utåtagerande beteende och kriminalitet

• Nedstämdhet

• Psykisk ohälsa eller beroendeproblematik

• Skolproblematik

Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt vilket innebär att vi har ett familjeperspektiv och når bäst resultat om hela familjen deltar. Vi arbetar främst med relations-, beteende- och kommunikationsproblem inom familjen.

Familjeteamet består av fyra socionomer och en specialpedagog, alla med familjeterapeutiska

vidareutbildningar och lång erfarenhet av arbete med familjebehandling.

Vi erbjuder

• Familjesamtal/familjeterapi

• Föräldrastöd/individuell föräldrautbildning

• Nätverksarbete med familj, släkt, skola, sjukvård och andra viktiga personer.

Metoder

• Marte Meo – en samspelsbehandling med videofilmning för att stärka relationen

mellan förälder och barn.

• Individuell föräldrautbildning - en manualbaserad metod riktad till föräldrar med barn mellan 1-12 år upplagd på 8-10 träffar där vi tillsammans med föräldrarna arbetar utifrån olika teman, bland annat uppmärksamhet, samspel och gränssättning.

• FFT- Funktionell Familjeterapi – en evidensbaserad behandlingsmodell som

riktar sig till familjer med barn och ungdomar 11–18 år med beteendeproblem

till exempel aggressivitet, skolk, kriminalitet eller missbruk.

• IHF – Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling, en manualbaserad metod

där behandlingsteamet (bestående av samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare)

arbetar för att minska beteendeproblem och förbättra familjefunktioner så att barn och ungdomar inte skall behöva placeras utanför

hemmet.

Råd och stöd

Ni kan själv vända er till familjeteamet för en kortare stödkontakt för er familj som omfattar ca fem samtal. Er familj kan vara helt anonym och kontakten registreras inte. Råd och stöd är kostnadsfritt.

Kontakt

Vi i Familjeteamet har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

Behandling: Vid behov av mer omfattande behandling vänd dig till Socialtjänstens mottag för att göra en ansökan. Telefon växel: 040-42 50 00

Råd och stöd: Tidsbokning och rådgivning fredagar kl. 10.00–12.00 på telefonnummer: 040-42 56 06. Andra tider kan du lämna meddelande på vår telefonsvarare så kontaktar vi dig.

Adress:

Stortorget 6, Vellinge. Vi sitter på andra våningen vid Familjernas Hus. Ingång från Lilla Torg.