Familjerådslag

Ett familjerådslag är ett möte där familj, släkt och andra betydelsefulla personer samlas kring ett barn för att diskutera och planera för barnets framtid. Familjerådslag kan också hållas för en ungdom eller vuxen.

Tanken är att familjen och andra närstående känner barnet bäst och därför har förutsättningar att planera för barnets bästa.

Samlade krafter

Familjerådslaget utmynnar i en handlingsplan som skrivs under av alla som är med under mötet. Handlingsplanen består dels av insatser som personerna runt barnet själva kan bistå med och dels av önskemål/ansökningar om hjälp eller stöd från samhällets sida. Mycket kan lösas med samlade krafter från barnets eget nätverk!

När ett barn redan har kontakt med personal från Omsorgsavdelningen är det personalen som tar initiativ till familjerådslaget. En samordnare som är fristående Omsorgsavdelningen planerar, organiserar och bjuder in till familjerådslaget. Ofta ordnas en eller flera uppföljande familjerådslag.

Kontakta oss

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa Vellinge Direkt, telefon 040-42 50 00.