Familjerådgivning

Vid olika tidpunkter i livet kan alla människor få problem i parrelationer eller till andra närstående. Då kan familjerådgivning vara en väg ut ur krisen.

Så här kan det vara

 • Vi har svårt att tala med varandra
 • Vi har så lite gemensamt
 • Han/hon har blivit så förändrad sedan vi fick barn
 • Vårt sexliv fungerar inte
 • Min partner har varit otrogen
 • Vi funderar på att skiljas
 • Barnen mår inte bra
 • Det är svårt att vara styvförälder
 • Det blir ofta bråk om barnen
 • Lusten och känslorna har försvunnit
 • Vi hamnar ofta i bråk

Familjerådgivningen erbjuder möjlighet att samtala om relationer i par- och familjeförhållanden genom parsamtal, enskilda samtal, familjesamtal och samarbetssamtal.

Vi för inga journaler och du får lov att vara anonym. Vi tar ut en avgift för besöket.

Vi familjerådgivare är vidareutbildade socionomer med lång yrkeserfarenhet av relationsbehandling. Familjerådgivningen i Vellinge sker i samarbete med Trelleborgs kommun.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta Familjerådgivningen i Trelleborgs kommun för tidsbeställning och information!