Ensamkommande barn

Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar till Sverige för att söka asyl. Gemensamt för dem är att de alla befinner sig i en utsatt situation men för övrigt varierar deras levnadsöden och deras bakgrunder ser olika ut.

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

I Vellinge

Sedan 2010 har Vellinge tagit emot ensamkommande barn. Av de ensamkommande barn som bor i Vellinge har några fått uppehållstillstånd och några söker asyl.

Kommunen ansvarar för att utreda barnets behov av stöd och hjälp och ordna ett boende. Vår målsättning är att den enskilde ska känna trygghet och utveckla sina personliga resurser och få stöd för att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska genom delaktighet bli självständig, självförsörjande och väl integrerad i det svenska samhället.

De ensamkommande barnen som bor i Vellinge har alla rätt till hälso- och sjukvård och hälsoundersökningar. Så fort som det är möjligt börjar de i skolan och de får undervisning i svenska.

En del av barnen är placerade i jour- eller familjehem och en del bor i HVB. HVB är en förkortning för "hem för vård eller boende". På boendena finns adekvat utbildad personal dygnet runt och det är alltid bemannat med minst två personer. Jour- och familjehems lämplighet bedöms genom utredningar.

HVB i Vellinge kommun

Det finns för närvarande fyra HVB i kommunen.

HVB Flommen

Drivs av Attendo Care med Abdullahi Maxamed som föreståndare. Telefon: 0709-60 33 71
E-post: abdullahi.maxamed@attendo.se

HVB Kronodal

Drivs av Attendo Care med Abdullahi Maxamed som föreståndare. Telefon: 0709-60 33 71
E-post: abdullahi.maxamed@attendo.se

HVB Duvslaget

Drivs av Aleris med Björn Pålsson som föreståndare.
Telefon: 0707-334987. E-post: Bjorn.Palsson@aleris.se

HVB Gessie

Drivs av Attendo Care med Abdullahi Maxamed som föreståndare. Telefon: 0709-60 33 71
E-post: abdullahi.maxamed@attendo.se

Vad kan du göra?

Är du intresserad av att bli god man?

Som god man för ensamkommande barn företräder du barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Som god man hjälper du till att se till att barnet får en bra första tid i Sverige och bevakar frågor som rör barnets angelägenheter; personliga, ekonomiska och rättsliga.

För mer information kontakta överförmyndare Louise Alström.
Tfn: 040-42 50 00 E-post: overformyndare@vellinge.se

Är du intresserad av att bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

När det ensamkommande barnet fått uppehållstillstånd i Sverige ska socialnämnden utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar man för barnets personliga förhållanden utifrån barnets individuella behov samt är barnets företrädare och förmyndare. Som särskilt förordnad vårdnadshavare behöver man inte alltid själv utföra den praktiska omvårdnaden exempelvis då barnet inte behöver bor hos den särskilt förordnade vårdnadshavaren, men man har ändå det övergripande ansvaret att se till att barnet får vad det behöver.

Ansvaret ska utövas med respekt för barnet och med hänsyn till barnets eventuella önskemål, utifrån barnets ålder och mognad.Vill du veta mer om vad det innebär att vara särskilt förordnad vårdnadshavare kan du nå våra familjerättssekreterare via Vellinge Direkt på telefonnummer 040- 42 50 00.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj/kontaktperson eller familjehem?

Gå till sidorna för kontaktperson/kontaktfamilj eller familjehem på Vellinge.se för att läsa mer.

Kontakta oss:

Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta Jennie Vallin på Omsorgsavdelningen.

Telefonnummer 040-42 50 00

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Du kan även höra av dig per post:

Vellinge Kommun
Jennie Vallin
Omsorgsavdelningen, IFO
235 81 Vellinge