Sociala fonder

Personer som har behov av ekonomiskt stöd kan ansöka om bidrag från de sociala fonder kommunen sköter.

Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i Vellinge kommun kan ansöka om stöd från Sociala samfonden. Dessa fonder sköts av omsorgsnämnden.

Det går inte att få bidrag till sådant som enligt lag ska tillgodoses med skattemedel.

Ansökan

Ansökan ska skickas in under oktober månad.

  • Skriv ett kort eget brev som ansökan.
  • Beskriv i brevet vad ansökta pengar ska användas till
  • Ange önskad summa pengar
  • Motivera - beskriv varför det är viktigt för dig att få pengarna
  • Skriv ditt namn, adress och personnummer

Skicka din ansökan till

Vellinge kommun
Omsorgsnämnden
" Ansökan om fondmedel"
235 81 Vellinge

Sociala utskottet beslutar under slutet av året om vem som får fondmedel.