Dödsfall och begravning

När en person avlidit är det vanligt att anhöriga har frågor om det rent praktiska de står inför. Som anhörig kan du bland annat få hjälp av din bank, begravningsbyrån, Skatteverket och Svenska kyrkan.

Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom tre månader efter dödsfallet. En dödsboanmälan är kostnadsfri och kan ersätta bouppteckningen, när boets tillgångar inte räcker till kostnaden för att anlita professionell hjälp för att göra en bouppteckning (det är dock inget krav från Skatteverket att anlita någon professionell för att göra bouppteckningen, man kan göra den själv).

Förutsättningar för dödsboanmälan

För att en dödsboanmälan ska göras får tillgångarna i boet inte överstiga cirka 5 000 kronor sedan följande kostnader dragits:

 • Begravning och gravsten
 • Kostnad för att ta hand om och utrymma bostaden
 • Hyra för en uppsägningsmånad (uppsägningstiden är alltid en månad vid dödsfall)

Efterlämnar den avlidne fast egendom eller tomträtt måste en bouppteckning göras!

Viktigt att tänka på:

 • Om skulderna i boet överstiger tillgångarna är begravningskostnaderna prioriterade kostnader och ska betalas före alla andra utgifter. Det är bra om man ringer direkt till fordringsägarna när en räkning kommer och begär 3 månaders uppskov, räknat från dödsdagen, samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning ska göras.
 • Finns autogiro ska dessa stoppas! Det är rekommenderat att kontakta banken och spärra den avlidnes konto för samtliga utbetalningar så snart som möjligt.

För att kunna göra en dödsboanmälan behöver kommunen följande uppgifter:

 1. Släktintyg, beställs från Skatteverket
 2. Kopia av senaste deklarationen (kontrolluppgifter samt slutskattesedel), beställs från Skatteverket
 3. Verifikationer på utbetalningar som kommit in efter dödsdagen (tex pension avseende den månad dödsfallet då dödsfallet inträffade)
 4. Dokument som visar tillgångar på dödsdagen: "ekonomisk sammanställning" samt kontoutdrag som sträcker sig ca 3 månader tillbaka från dödsdagen, skrivs ut av banken
 5. Uppgift om eventuella försäkringar (inklusive eventuella grupplivförsäkringar genom arbetsgivare) OBS! I de flesta fall faller de inte ut automatiskt vid dödsfall utan måste sökas av dödsbodelägare, det rekommenderas att man tar kontakt med den avlidnes tidigare arbetsgivare för att förhöra sig om denne haft avtal med något försäkringsbolag (tex kan det finnas försäkringar som täcker begravningskostnader samt eventuellt ersättning till efterlevande).
 6. Om bostaden är en bostadsrätt eller villa, uppgift om marknadsvärdet. Denna fråga får du oftast muntligt vid kontakt med kommunen.
 7. Kopia på eventuellt äktenskapsförord eller samboavtal
 8. Kopia på räkning avseende hyra under uppsägningstiden (1 månad vid dödsfall)
 9. Offert eller kopia på räkning avseende begravningskostnad samt gravsten.
 10. Om det visar sig att det inte finns några tillgångar i dödsboet ska blankett Dödsboanmälan (PDF-dokument, 123 kB) fyllas i. Du kan börja fylla i blanketten. Skicka sedan blanketten till kommunen som ska fylla i sista rutan. Kommunen skickar sedan in blanketten till Skatteverket. Skatteverket meddelar dig när anmälan har behandlats av dem.

Kontakt

Kommunens dödsbohandläggare når du på telefon 040-42 50 00.