Demens

Att glömma är naturligt, oavsett om du är gammal eller ung. Vi glömmer till exempel namn och var vi lägger saker. Men all glömska är inte naturlig. När glömskan tilltar och är till besvär är det inte längre en naturlig del av det normala åldrandet, utan kan vara tecken på en demenssjukdom.

Demens är många olika sjukdomar

Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar som orsakar skador på hjärnans nervceller. De intellektuella, känslomässiga och praktiska funktionerna försämras. Demenssjukdom kan bero på att hjärnceller förtvinar och dör i onormal omfattning som vid Alzheimers sjukdom, Lewy Body demens, Parkinson demens och pannlobsdemens. Typiskt för dessa sjukdomar är att de kommer smygande. Även störningar i blodcirkulationen som blodproppar eller blödningar kan ge demenssjukdom, vid s.k. vaskulärdemens (blodkärlsdemens) kommer symtomen ofta plötsligt.

Symtom vid demenssjukdom

Symtomen kan komma långsamt och kan vara svåra att upptäcka i tidigt skede. Vanliga symtom är:

 • Glömska, försämrat närminne
 • Svårt att hitta rätt ord och uttrycka sig
 • Sämre koncentrationsförmåga
 • Nedsatt initiativförmåga
 • Svårt att hitta i van miljö
 • Förvirring
 • Mardrömmar och synhallucinationer
 • Personlighetsförändringar

Demensutredning

Vid ett eller flera symtom på demenssjukdom bör primärvårdsläkare kontaktas. En utredning krävs för att fastställa att det rör sig om en demenssjukdom och bör påbörjas så fort som möjligt. Symtomlindrande läkemedel som finns för vissa demenssjukdomar t.ex. Alzheimers sjukdom är mest verksamma i tidiga stadier av sjukdomen. Symtom kan även vara tecken på andra tillstånd och sjukdomar som bör behandlas t.ex. depression och B-12 vitaminbrist.

Demenskoordinator

Vellinge kommun har en demenskoordinator som kan ge stöd och råd till dig som drabbats av en demenssjukdom eller dig som är anhörig till person med demenssjukdom.
Kommunens Demenskoordinator kan lotsa dig rätt inom kommunens olika verksamheter och förmedla kontakt med biståndshandläggare, hemsjukvård, primärvård och/eller anhörigstöd. Vår Demenskoordinator heter Ann Ögge och nås på telefonnummer 040-6354747 eller via Vellinge Direkt på 040-42 50 00.

Anhöriggrupper

Anhöriga är välkomna till anhöriggrupper på kommunens servicehus. Här träffas man, delar erfarenheter, ger varandra stöd samt får praktiska tips som underlättar vardagen. Vid vissa tillfällen erbjuds anhörigutbildning kring demenssjukdomar, symtom, behandling, bemötande och vilken hjälp som finns att få.

Önskar du delta i anhörigutbildning och/eller anhörigstödsgrupper kontaktar du någon av anhörigstödjarna på kommunens servicecentra. Läs mer om anhörigstöd i Vellinge kommun.

Servicehus Almgården, Vellinge
Servicehus Postgården, Höllviken
Servicehus Bäckagården, Skanör

Hemtjänst

Behov av hemtjänstinstaser bedöms av biståndshandläggare. Exempel på insatser är:

 • städning, inköp och tvätt
 • tillsyn och hjälp vid måltider
 • att komma ihåg att ta dina mediciner
 • att sköta din personliga hygien, på- och avklädning
 • sociala insatser som promenader, kontakt med vänner, meningsfulla aktiviteter

Läs mer på våra sidor om hjälp i hemmet.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm är kopplat till hemtelefonen. Larmet kan användas för att påkalla hjälp och för att få kontakt med hemtjänstpersonal dygnet runt. Behov av trygghetslarm bedöms av biståndshandläggare.

Avlösning av anhöriga i hemmet

En person från hemtjänsten kan avlösa anhörig i hemmet, så att de kan delta i olika aktiviteter utanför hemmet t.ex. göra ärenden, delta i anhöriggrupper och hålla kontakt med vänner och bekanta. Behov av avlösning i hemmet bedöms av biståndshandläggare.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Dagverksamhet en eller flera dagar i veckan, ger stöd och stimulans till den som är demenssjuk och ger avlösning för anhörig på dagtid. Här erbjuds stimulerande aktiviteter som musik, promenader, högläsning, och utflykter. Behov av dagverksamhet bedöms av biståndshandläggare.

Korttidsboende

Korttidsboende ger anhörig möjlighet till avlösning för att vila eller resa bort. Närstående med demenssjukdom bor då på en korttidsavdelning på vård och omsorgsboende. Detta kan ske vid enstaka tillfälle eller regelbundet. Behov av korttidsboende bedöms av biståndshandläggare. Vid behov av korttidsvistelse vid enstaka tillfälle, kontakta din biståndshandläggare senast fyra veckor förväg.

Läs mer korttidsplats på våra sidor om boenden för äldre.

Vård och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende kan vara aktuellt när det finns ett omfattande vård- och omsorgsbehov, när insatser som hemtjänst, korttidsplats, dagverksamhet inte längre bedöms vara tillräckliga för att skapa trygghet och säkerhet i vardagen. Behov av korttidsboende bedöms av biståndshandläggare.

Tekniska hjälpmedel

För att underlätta och skapa trygghet i vardagen finns minnesstöd som kalender, tidklocka och spisbrytare. Kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast kan vara till stöd och bedöma behov av hjälpmedel och anpassningar i hemmet.

Har du frågor om hjälpmedel vänligen kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast i ditt distrikt, Hälso- och sjukvårdsenheten, telefon 040-42 50 00.

Höstens utbildningar

Anhörigutbildningar kring demensjukdom anordnas av Förenade Care på servicehusen Almgården i Vellinge och Bäckagården i Skanör under hösten.
Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig i inbjudan från respektive servicehus. Inbjudan hittar du under Relaterade dokument längst ner till höger pådenna sida.