Boenden för äldre

Är du i behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser? Känner du dig inte längre trygg hemma? Då kan det vara dags att flytta till någon annan form av boende.

I Vellinge kommun finns tretyper av äldreboende: trygghetslägenhet på ett servicehus, omsorgslägenhet på Omtankens hus och vård- och omsorgsboende.

Trygghetsboende på servicehus

I ett servicehus bor du i egen trygghetslägenhet. De boendes behov av omsorg, stöd och service i hemmet tillgodoses inte av personalen på servicehuset utan av hemtjänsten.

Ett servicehus ska vara en social mötesplats för dig som är äldre. Här ordnas det också särskilda aktiviteter och mötesplatser för dig som vårdar en närstående.

Servicehuset är öppet varje dag och lokalerna är tillgängliga såväl dagtid som kvällstid. I servicehuset finns även en restaurang dit alla är välkomna!

Det finns tre servicehus i kommunen. Du finner mer information om varje servicehus genom att klicka på respektive verksamhet nedan:

Almgårdens servicehus i Vellinge

Bäckagårdens serviceshus i Skanör

Postgårdens servicehus i Höllviken

Omsorgslägenheter på Omtankens hus

På Omtankens hus i Höllviken finns 28 omsorgslägenheter.
Alla lägenheter är på 1 rum med pentry och är ca 40kvm stora. Kopplat till varje våningsplan finns det en gemensam yta och en inglasat ljusrum som alla på våningsplanet får nyttja.
På bottenplan i huset finns även en restaurang dit alla är välkomna. Restaurangen är öppen varje dag mellan klockan 11.00-15.00.

Bor du i en omsorgslägenhet tillgodoses ditt behov av omsorg, stöd och service i hemmet av hemtjänsten.
All hjälp i hemmet är behovsprövad. Det betyder att du måste ansöka om att få hjälp. Kontakta biståndshandläggare vid omsorgsavdelningen, för en biståndsbedömning, telefon 040-42 50 00.

Ansöka om trygghetslägenhet och omsorgslägenhet

Du kan ställa dig i kö till en trygghets- eller omsorgslägenhet om du uppfyller dessa krav:

  • Du ska ha fyllt 75 år
  • Du ska ha varit bosatt och folkbokförd i eget boende inom Vellinge kommun i minst 1 år
  • Du har haft daglig omvårdnadshjälp från hemtjänst i minst 6 månader. Behovet för omvårdnadshjälp från hemtjänst ska vara varaktigt.

Det är ISS fastighetsförvaltning som administrerar bostadskön för trygghets- och omsorgslägenheterna. Anmälan görs hos ISS fastighetsförvaltning.
Anmälningsblankett till lägenheterna hittar du till höger på denna sida under Relaterade dokument. Där hittar du även ISS informationsblad om regler och kösystem.

Du når ISS fastighetsförvaltning via telefon 040-691 16 67 eller per e-post vellinge.kommun-kundservice@se.issworld.com

Vård- och omsorgsboende

På vård- och omsorgsboendena finns vårdpersonal dygnet runt. Tidigare kallades vård- och omsorgsboenden för särskilt boende. Alla vård- och omsorgsboenden har demensavdelningar. Det finns sex vård- och omsorgsboende i kommunen. Du finner mer information om vård- och omsorgsboendena genom att klicka på respektive boende nedan:

Aspens Vård- och omsorgsboende

Eskilsgårdens vård- och omsorgsboende

Månstorps ängar vård- och omsorgsboende

Omtankens hus vård- och omsorgsboende

Postiljonens vård- och omsorgsboende

Sankt Knuts vård- och omsorgsboende

Ansöka om plats i vård- och omsorgsboende

För att ansöka om plats på vård- och omsorgsboende ska du prata med en av kommunens biståndshandläggare, telefon 040-42 50 00.

Du kan även ansöka om plats via blanketten du finner i högermenyn.