Äldreombud

Äldreombuden är en servicefunktion för de äldre i Vellinge kommun. Äldreombuden har en rådgivande funktion och kan ge upplysningar, svara på frågor och vara behjälpliga i kontakten med myndigheter. Det finns flera äldreombud i Vellinge kommun.