Akut hjälp, socialjour

Under kontorstid kan du alltid nå en tjänsteman för akut hjälp. Inträffar något akut under kvällar och helger finns Sociala jouren Syd att kontakta.

Till Sociala jouren Syd kan du ringa vid nödsituation av social karaktär när socialkontoret är stängt.

Sociala jouren Syd prioriterar akuta barnärenden, akuta missbruksärenden och ärenden som rör relationsvåld.

Telefonnummer till Sociala jouren Syd: 112.

Sociala jouren Syd omfattar kommunerna Vellinge, Trelleborg, Svedala, Skurup, Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn.

Kontakt vid akut sociala händelse eller oro för någon under kontorstid ringer du socialkontoret via Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, som kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person.

Krisstöd

Om en stor olycka eller katastrof inträffar i kommunen eller om kommuninvånare är med om stora olyckor eller katastrofer sammankallas kommunens Krisstöd för att stötta drabbade och anhöriga.

För mer information, kontakta Vellinge Direkt på telefonnummer 040-42 50 00.

Telefonnummer

Om du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp ska du ringa nödnumret 112.

Du når även Sociala jouren Syd genom att ringa 112.