Omsorg & hjälp

Här hittar du information om kommunens olika typer av omsorg och hjälp för dig i livets alla skeden.

På sidorna finns information om äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Här finns också information om den hjälp du kan få med ekonomi, familj och familjerelationer, borgerlig vigsel, missbruk och våld.

Fixartjänst för äldre och aktivitetspeng

Fixartjänsten hjälper dig som är pensionär, över 65 år och bor i Vellinge kommun med enklare uppgifter i hemmet. Tjänsterna är gratis.

Mer om Fixartjänsten

Du som är 75 år eller äldre erbjuds att beställa en aktivitetscheck som du kan läsa mer om här.