Vellinge kommuns budget för 2018 antagen

I onsdags antogs budgeten för 2018 i kommunfullmäktige. Budgeten innebär en oförändrad skattesats på 18,5 procent per skattekrona. Årsresultatet budgeteras till 4,8 miljoner kronor.

Utdrag ur budgeten

  • Skolan är ett prioriterat område och satsningen på lärarna fortsätter genom lärarutvecklingsprogrammet och en särskild lärarlönesatsning på 4,4 miljoner kronor.
  • Flera äldreboenden i olika former kommer att vara inflyttningsklara under året, bland annat Omtankens hus i Höllviken med 80 boendeplatser.
  • Näringslivet har en stor och viktig roll i kommunens utveckling och ambitionen är att företagen ska se kommunen som en samarbetspartner. Därför fortsätter kommunen under 2018 att utveckla kontakterna med näringslivet genom flera olika åtgärder.
  • Vägföreningarna anses ha en viktig roll i att skapa attraktiva livsmiljöer och bidraget till vägföreningarna kommer därför att mer än fördubblas under 2018.
  • Centrumutvecklingen fortsätter med ett lyft för bland annat Parkstråket och Stationstorget i Vellinge och hamnen i Skanör.
  • Tryggheten fortsätter vara ett viktigt område och kommunen har anställt en trygghetssamordnare för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

- Budgeten andas framtidstro för Vellinge och visar tydligt att vi vill skapa attraktiva livsmiljöer i hela kommunen. Den innehåller satsningar för ökad attraktivitet, utvecklingskraft och bättre livsvillkor i hela kommunen. Men också satsningar i samtliga verksamheter och för alla målgrupper. Jag tycker vi lever upp till kommunens devis "Bättre utsikter", säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.