Vellinge kommun fortsätter att växa

Vellinge kommun fortsätter att växa. Under 2017 flyttade sammanlagt 2007 personer in i kommunen och 1569 flyttade ut. Om man räknar in nyfödda och invandrare landar befolkningsökningen på 533 personer.

- Det är glädjande att Vellinge är en populär kommun och att så många vill flytta hit. Samtidigt är det viktigt att tillväxten är sund och hållbar och att vi klarar av att bygga ut den kommunala servicen så att vi kan fortsätta erbjuda hög kvalitet. Vårt arbete med att skapa attraktiva livsmiljöer i hela kommunen är prioriterat och kommer fortsätta kommande år, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under perioden 1985-2017 har Vellinge kommun haft ett positivt flyttningsnetto, det vill säga att fler har flyttat till kommunen än ifrån, med undantag för 1997 som medförde en mindre befolkningsminskning.