Vellinge kommun tilldelas Guldtrappan 2017

Vellinge kommun får utmärkelsen Guldtrappan 2017, för ett långsiktigt och effektivt arbete med digitalt lärande i skola och förskola. Priset delades ut på konferensen Framtidens lärande i Stockholm den 23 maj.

Barn som arbetar med iPad

Guldtrappen är en kvalitetsutmärkelse som delas ut till skolhuvudmän som jobbar långsiktigt och strategiskt med digitalt lärande i skolan. Gott ledarskap för kompetensutveckling, digitala resurser och nätbaserat samarbete är några av kriterierna som ses över. Bakom utmärkelsen står stiftelsen DIU, datorn i utbildningen, och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

- Det här är ett fint pris, och det känns jättebra! Det är en tung jury med många olika aktörer. Hela juryn har varit hos oss och gjort en gedigen genomlysning för att se om det vi säger syns i verksamheten, och de har sett att det stämmer överrens, att vi faktiskt gör det vi säger att vi ska. De ser och konstaterar att vi med de lärverktyg vi använder effektiviserat och fördjupat lärandet i alla våra olika verksamheter, säger Martin Persson, utbildningschef i Vellinge kommun.

Så här löd juryns motivering till att Vellinge får priset:

"Med en genomförd och utvärderad IKT-plan 2012-15 och en ny digitaliseringsplan för 2016-20 visar Vellinge en stabil skolutveckling med digitaliseringen som ett centralt inslag. Här finns en decentraliserad styrfilosofi och beprövad erfarenhet med lokalt administrativt stöd och rektorer med utrymme för klassrumsbesök och samtal, liksom ett utvecklat pedagogiskt erfarenhetsutbyte och deltagande i forskningssamarbeten. Man har 1.1 från år 4 och god tillgång till lärplattor i F-3, en gemensam lärportal från förskola till gymnasium, liksom kommunlicens på alternativa verktyg. VFU-studenter erbjuds extrautbildning i digitala verktyg och bedömning för lärande".

Priset delades ut till fyra kommunen, och förutom Vellinge gick det till Härryda kommun, gymnasieförvaltningen Stockholm stad och förskoleförvaltningen Västerås kommun.