Vellinge kommun Sveriges femte tryggaste kommun

Vellinge kommun klättrar en placering i SKL:s årliga mätning gällande trygghet och säkerhet.

- Det är ett glädjande resultat och bygger på vårt långsiktiga och strategiska arbete samt goda samverkan med polis, medborgare och övriga samhällsaktörer, säger Jesper Behm Fransson, trygghets- och säkerhetsutvecklare.

- Vi måste fortsätta arbeta proaktivt med trygghetsfrågorna för att ligga kvar på denna goda nivå.

Vellinge rankas nu som Sveriges femte tryggaste kommun. Rapporten från SKL (Sveriges kommuner och Landsting) visar bland annat att antalet personskador, antalet utvecklade bränder i byggnad, och antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott ligger på en fortsatt låg nivå, något lägre än föregående år.

- Tryggheten är basen i vårt samhälle och en grundläggande förutsättning för en god livskvalitet. Många trivs i kommunen för att det är trygg och lugn plats att leva och bo på och det är glädjande att se att vårt gemensamma arbete ger resultat. Samtidigt får trygghetsarbetet aldrig vila. Det är ett arbete som måste pågå och något vi alla tillsammans måste arbeta vidare med, säger Carina Wutzler kommunstyrelsens ordförande.

Läs rapporten i sin helhet via länken nedan

Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet (PDF-dokument, 2,4 MB)