Rivning av Lindesgården påbörjad

Nu har rivningen av Lindesgården påbörjats. Området och vägarna runt omkring kommer därför under en tid att trafikeras av tung trafik. Kommunen ber om överseende med de eventuella störningar detta kan medföra. Arbetet beräknas vara klart inom fem veckor.

Lindesgården totalförstördes i en brand i september förra året.