Risk för begränsad framkomlighet Kungstorpsvägen/Kronodal

I januari påbörjades arbetet med att försköna och tillgänglighetsanpassa Kungstorpsvägen och området runt det nya serviceboende Omtankens hus i Höllviken.

Arbetet kan periodvis medföra begränsad framkomlighet i området. Följ anvisningar på plats. Du hittar aktuella statusuppdateringar via länken nedan.

Läs mer om projektet