Risk för begränsad framkomlighet Kungstorpsvägen/Kronodal

Den 8 januari påbörjas arbetet med att försköna och tillgänglighetsanpassa Kungstorpsvägen och området runt det nya serviceboende Omtankens hus i Höllviken.

Arbetet kan periodvis medföra begränsad framkomlighet i området. Följ anvisningar på plats.

Läs mer om projektet