Något begränsad framkomlighet för fotgängare vid Vellinge ängar

För att skapa en bättre ljudmiljö byggs just nu nya bullervallar mot E6:an mellan Falsterbovägen och Ängavägen i Vellinge tätort.

Med anledning av detta har området vid Vellinge ängar bitvis stängts av vilket kan begränsa fotgängares framkomlighet något. Det kommer under hela byggtiden vara möjligt att ta sig fram till busshållplatsen.

Läs mer om bullervallen och hela campusprojektet