Föreläsning om Syrien

En föreläsning för dig som vill veta mer om Syrien, dess kultur, likheter och skillnader med Sverige och det aktuella läget i Syrien.

Föreläsare är Mohammad Al Balout. Han är själv från Syrien och arbetar till vardags som flyktingguide inom Arbete och etablering på Vellinge kommun, samt som samhällslärare på arabiska vid Vellinge Lärcenter.

En smörgås kommer att serveras.

Begränsat med platser, först till kvarn! Klicka här för att anmäla dig.

Den 8 oktober kl 17–19 kommer Mohammed Al Balout ochberättar om sitt hemland Syrien, dess kultur, likheter och skillnadermot Sverige och det aktuella läget i Syrien. Han arbetartill vardags som flyktingguide på Vellinge kommun och somsamhällslärare på arabiska vid Vellinge Lärcenter.Båda föreläsningarna äger rum i fullmäktigesalen Måkläppen ikommunhuset. Antalet platser är begränsat. Du anmäler dig vialänk under rubriken "kommunevenemang" på Vellinge.se.Vid båda tillfällena serveras smörgås.7