Extrainsatt KS-sammanträde den 29 december

Kommunstyrelsen kommer att ha ett extrainsatt sammanträde den 29 december. Ärendet som ska behandlas är vad kommunen ska göra med regeringens tillfälliga kommunbidrag avseende ensamkommande unga som fyller 18 år under asylprocessen.

Ärendet har tidigare legat hos omsorgsnämnden, som vid sitt senaste sammanträde skickade det vidare till kommunstyrelsen för beslut. Nästa ordinarie möte med kommunstyrelsen är den 30 januari. Den politiska oppositionen har nu begärt ett extra sammanträde, med endast detta ärende på agendan, och det kommer att äga rum fredagen den 29 december.

Se kallelsen här: (PDF-dokument, 143 kB)