Använd vattnet smart i sommar

Under sommaren är vattenförbrukningen i kommunen nästan alltid högre än under resten av året. Därför uppmanas kommuninvånarna att tänka lite extra på sin vattenförbrukning.

vatten

Under slutet på maj och i början av juni 2018 användes mer vatten än någonsin tidigare i kommunen vilket ledde till rekordlåga nivåer i vattentornet och minskat tryck i ledningsnätet. Nu har situationen normaliserats något men man bör även fortsatt tänka efter för hur man använder vattnet under sommaren så att det räcker till alla.

Hur kan jag använda mindre vatten?

  • Vattna trädgården måttligt och använd helst uppsamlat regnvatten för bevattning.
  • Diska och tvätta med fulla maskiner
  • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt
  • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna
  • Duscha kortare
  • Tvätta inte bilen just nu
  • Laga läckor i kranar
  • De som har egen brunn påverkas inte av vattenbrist i det kommunala VA-nätet

För mer information kan du besöka Sydvattens webbplats