Bli utförare av LSS-insatser

Här finner du förfrågningsunderlag och bilagor för att bli utförare för tjänster i form av ledsagarservice, avlösarservice, ickevalsalternativ för personlig assistans samt daglig verksamhet LSS enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

LSS-val finns i Vellinge kommun inom daglig verksamhet, ledsagarservice, avlösarservice och ickevalsalternativ för personligt assistans enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) för att öka medborgarens möjlighet att själv bestämma över sina LSS-insatser.

De företag och organisationer som uppfyller kommunens krav kan bli godkända som utförare av ledsagarservice, avlösarservice, ickevalsalternativ för personlig assistans samt daglig verksamhet LSS i kommunen.

De personer som beviljats ledsagarservice, avlösarservice eller daglig verksamhet väljer själva vilken utförare de vill ha. Det är enkelt att när som helst välja en annan utförare.

Du som är intresserad av att utföra LSS-insatser i Vellinge kommun är välkommen att ansöka om att bli godkänd utförare.

Ansökan om godkännande

Du kan bli godkänd som utförare av

  • ledsagarservice
  • avlösarservice
  • ickevalsalternativ personlig assistans
  • daglig verksamhet LSS

Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret nedan och skicka in det tillsammans med de efterfrågade bilagorna. I förfrågningsunderlaget finner du all information om hur LSS-valet kommer att fungera och vilka krav som ställs på dig som utförare.

Du ansöker när du vill

Du kan ansöka när du vill. Godkännande av leverantörer kommer att ske löpande och handläggningstiden är ca 4 veckor.

Förfrågningsunderlag med bilagor

Ledsagarservice, avlösarservice, ickevalsalternativ för personlig assistans

Förfrågningsunderlag (PDF-dokument, 76 kB)

Bilaga 1 - Ansökningsformulär (PDF-dokument, 110 kB)

Bilaga 2 - Mall för produktblad (PDF-dokument, 218 kB)

Daglig verksamhet

Ackrediteringsvillkor (PDF-dokument, 480 kB)

Bilaga 1 - Ansökningsformulär (PDF-dokument, 111 kB)

Bilaga 2 - Mall för produktblad (PDF-dokument, 161 kB)

Frågor

Frågor om förfrågningsunderlaget skickas till Christina Persson