Bli utförare av hemtjänst

Här finner du förfrågningsunderlag för leverantörer i Hemtjänstvalet.

2010 infördes Hemtjänstval enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) för att öka medborgarens möjlighet att själv bestämma över sin hemtjänst.

De företag och organisationer som uppfyller kommunens krav blir godkända som utförare av hemtjänst i kommunen. De personer som beviljats hemtjänst väljer själva vilken utförare de vill ha. Det kommer att vara enkelt att när som helst välja en annan utförare.

Du som är intresserad av utföra hemtjänst i Vellinge kommun är välkommen att ansöka om att bli godkänd utförare.

Ansökan om godkännande

Du kan bli godkänd som utförare av

  • serviceinsatser (tvätt, städ och inköp i och till hemmet)
  • hemtjänstinsatser (omvårdnad i hemmet)
  • delegerad hemsjukvård (sjukvård som utförs på uppdrag av sjuksköterska i hemmet)

Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret och skicka in det tillsammans med de efterfrågade bilagorna. I förfrågningsunderlaget finner du all information om hur hemtjänstvalet kommer att fungera och vilka krav som ställs på utföraren.

Du kan ansöka när du vill. Godkännande av leverantörer kommer att ske löpande.

Förfrågningsunderlag med bilagor

Förfrågningsunderlag som gäller fr.o.m. mars 2018 (PDF-dokument, 507 kB)

Bilaga 1- Ansökningsformulär (PDF-dokument, 117 kB)

Bilaga 2 - Byggstensmodellen (PDF-dokument, 43 kB)

Bilaga 3 - Produktblad (PDF-dokument, 178 kB)

Avtalsförslag (PDF-dokument, 60 kB)

Frågor

Frågor om förfrågningsunderlaget skickas till Christina Persson