Skyltning

Här hittar du information kring vilka handlingar som kommunen kräver i samband med en ansökan om skylt.

Handlingar i ansökan

I din ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Situationsplan i skala 1:500 - visa skyltens placering på tomten och ange mått till tomtgräns.
  • Ritningar på skyltens utseende framifrån, ange texten. Måttsätt skyltens höjd och bredd samt ange mått från marknivå till skylt.