Förvaring och försäljning av fyrverkerier

Försäljning av fyrverkerier är en form av hantering av explosiva varor och omfattas av lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor.

För att sådan hantering ska bli säker finns regler om hur den får gå till och krav på produkterna. Fyrverkeriartiklar ska vara godkända för att få säljas och användas. För att få tillverka, importera, förvara, sälja och annars hantera fyrverkeriartiklar måste man ha tillstånd.

Tillstånd till försäljning och förvaring av fyrverkerier söks hos Räddningstjänsten. Ansökningsblankett hittar du till höger på sidan, under Relaterade dokument.

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns alla regler inom området brandfarliga och explosiva varor.