Bygglov

Bygglov. Marklov. Rivningslov. Förhandsbesked. Anmälan.

Frågor om lov

När du ska bygga behöver du söka lov. På den här sidan kan du få en uppfattning om hur ditt ärende hanteras.

Du är välkommen hit för råd och diskussion på våra besökstider, gärna innan du påbörjar ditt projekt.

Vad händer med din ansökan?

Vad händer med din ansökan?
Klicka på bilden för en större bild.

Så ansöker du om lov och anmälan

Från och med 1 januari 2018 handläggs alla nya ärenden för lov, förhandsbesked och anmälan till största delen digitalt.

Använd er av vår e-tjänst Vellinge kommuns e-tjänsteplattform för att ansöka.

Handlingarna som skickas in i vår e-tjänst ska vara fackmässiga, dvs skalenliga. Det går t ex inte att fotografera av en ritning.
Om du har skickat in en ansökan och vill komplettera med något, går det tyvärr inte att göra i e-tjänsteplattformen än. Då måste du skicka in med post eller maila in din komplettering till vellinge.kommun@vellinge.se

Det går även bra att maila in sin ansökan till vellinge.kommun@vellinge.se med bilagor i PDF eller JPG.

Om ni väljer att lämna in er ansökan i pappersform kan vi endast ta emot enkelsidiga handlingar i A4 och A3-format.

Ange gärna er e-postadress i ansökan. Vi kommer i första hand att kommunicera med er via e-post för att ni snabbare ska kunna få information om ert ärende.

Handlingar som behövs för ansökan om lov

  • Situationsplan i skala 1:500 - ange mått på byggnad och mått till tomtgränser
  • Planritning i skala 1:100 - ange mått
  • Fasadritningar i skala 1:100 på samtliga berörda fasader
  • Tillgänglighet ska redovisas i ansökan
  • Kontrollansvarig krävs vid större ärenden eller ärenden som berör konstruktion och vatten- och avlopp
  • Kontrollplan (PDF-dokument, 66 kB) ska lämnas in till alla ärenden. Vid större ärenden upprättar den kontrollansvarige kontrollplanen.

Skicka med underskriven ansökningsblankett (PDF-dokument, 1,4 MB) om du inte använder e-tjänsten.

Vilka handlingar som krävs för lovbefriade men anmälanspliktiga åtgärder (sk Attefallsåtgärder) hittar du här

Vid nybyggnad och större tillbyggnader krävs även:

  • Nybyggnadskarta med inritad och måttsatt nybyggnad samt mått till tomtgränser. +-höjder vid byggnadens samtliga hörn. Nybyggnadskarta kan även behövas vid större tillbyggnader eller då byggnaden placeras nära tomtgräns. En nybyggnadskarta är en färskvara och får vara max 1 år gammal när du ansöker om ditt bygglov.

  • Markplaneringsritning med höjder, markbeläggning, biluppställningsplatser (två bilar/fastighet), anordningar för avfall, lek etc samt redovisning av vilka träd som ska fällas, bevaras samt nyplantering.

  • Beskrivning av projektet - användning, utvändiga material, färg (typ och kulör), eventuell påverkan på omgivningen, dagvattenavrinning, parkeringsbehov och parkeringslösning etc.

Ritningarna ska tydligt visa vad som är ny- eller tillbyggnad.

Om du behöver beställa ritningar, kartor, blanketter m m för att kunna skicka in din ansökan, så kan du skicka din beställning till bestallningar.ritningsarkiv@vellinge.se. Kopiorna debiteras enligt taxa.