Feriepraktik 2018

Ungdomar som är folkbokförda i Vellinge kommunen och födda mellan 1999 och 2002 kan söka feriepraktikplatser under sommaren. Ansökningarna öppnar den 26/2 och stänger den 25/3. Praktikplatserna är i första hand till för dig som inte redan tidigare haft feriepraktikplats.

Vanliga frågor och svar om feriepraktik i Vellinge kommun.

Vem kan söka feriepraktikplats i Vellinge kommun?

Du som är född mellan 1999 och 2002 och är folkbokförd i Vellinge kommun kan söka feriepraktikplats. Du måste ha fullständigt personnummer för att kunna söka till feriepraktikplats.

Hur söker jag en feriepraktikplats?

Du söker via webbformuläret här nedanför. Ansökan är öppen mellan den 26 februari till den 25 mars 2018.

Feriepraktikplats inom: äldreomsorg, barnomsorg, vaktmästeri/städ/trädgårdsarbete, kök och bibliotek. Sök här

Har du något annat lönearbete under din feriepraktikperiod?

Du som är yngre än 16 år ska minst ha 14 timmars sammanhängande ledighet under 24 timmars period (dygnsvila).

Du som är äldre än 16 år ska minst ha 12 timmars sammanhängande ledighet under 24 timmars period (dygnsvila)

Vem får feriepraktikplats?

I år kommer Vellinge kommun att erbjuda 180 feriepraktikplatser. 140 platser inom äldreomsorg, barnomsorg, vaktmästeri/städ/trädgårdsarbete, kök och bibliotek. 40 feriepraktikplatser är avsedda för strandvakt. Platserna är i första hand till för ungdomar som inte redan tidigare år haft feriepraktikplats. Det är viktigt att du inte förlitar dig på att få en feriepraktikplats i kommunen utan även söker andra arbete.

Hur fördelas feriepraktikplatserna?

120 av de 140 platserna lottas ut av Arbetscentrum i Vellinge. 20 är priotiterade platser och fördelas av omsorgsavdelingen.

Har du frågor eller funderingar kontakta Arbetscentrum via e-post eller tfn 040-42 50 94/040-42 50 90.

Hur går lottningen till och när ska lottningen utföras?

Lottningen utförs tillsammans med Ungdomsrådet på Arbetscentrum, Hammargatan 3 i Vellinge den 28 mars kl. 16.00.

Numrerade lotter dras ur en skål, vi har en lista med ungdomarna som sökt feriepraktikplats där var och en har ett nummer. När lotten är dragen kontrollerar vi namnet och ser så att personen inte har haft feriepraktikplats tidigare år.

Kan jag ange önskningar om praktikplats?

Kryssa i vilken period du önskar jobba samt vilket arbetsområde du önskar. Har du inga speciella önskemål om period eller arbetsområde kryssar du i rutan det spelar ingen roll.

Vilka tidsperioder kan jag ansöka om?

Inom äldreomsorg, barnomsorg, vaktmästeri/städ/trädgårdsarbete, kök och bibliotek kan du söka dessa tre perioder:

  • Period 1: Vecka 25 till vecka 27 (18 juni till 6 juli).
  • Period 2: Vecka 28 till vecka 30 (9 juli till 27 juli).
  • Period 3: Vecka 31 till vecka 33 (30 juli till 17 augusti).

Får jag jobba mer än en period?

Nej, eftersom så många som möjligt ska få chansen till en feriepraktikplats.

Vilka är arbetstiderna?

Under tre veckor jobbar du 6 timmar per dag, högst 90 timmar totalt. En arbetsdag består av 6 timmars betalt arbete 30 minuters obetald lunchrast. Arbetstiderna kan variera. Du kontaktar arbetsplatsen så fort du fått hem ditt antagningsbrev för att få reda på arbetstiderna.

Om du missar någon dag exempelvis på grund av sjukdom har du i samråd med arbetsplatsen möjlighet att jobba in dessa timmar. Du kan då förlänga vissa arbetsdagar upp till 8 timmar.

Vad får jag i lön?

Lönen är 70 kronor/timme inklusive semesterersättning.

När och hur betalas lönen ut?

Efter avslutad period ska arbetsplatsansvariga/handledaren skicka in närvarorapporten/lönerapporten till SERKON. Adressen till SERKON är Malmövägen 28, 235 36 Vellinge.

Om du vill ha din praktikersättning insatt på ditt bankkonto så skall du registrera ditt konto på Swedbank.se. Om du har frågor kontakta Swedbank.

Har jag rätt till sjukersättning?

Nej, någon sjukersättning utgår inte. I samråd med arbetsplatsen kan du ha möjlighet att få jobba in vissa timmar.

Måste jag betala skatt?

Om du tjänar mindre än 19 247 kronor under året 2018 behöver du inte betala skatt för din inkomst. Du kan då använda blanketten Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag nedan (blanketten kan även hämtas på ditt lokala skattekontor). Skriv under och skicka till SERKON. Om du inte skickar in det här intyget kommer skatt automatiskt dras från din lön.

Intyg- för utbetalning av lön utan skatteavdrag (PDF-dokument, 108 kB)

Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

När får jag veta om jag fått feriepraktikplats?

Senast den 3 april får du besked om du har fått feriepraktikplats. Du kommer att få ett besked även om du inte fått en plats.

Kan jag sätta upp mig på en återbudsplats?

Nej, men vid återbud kontaktar vi nästa ungdom i tur, som också har valts ut via lottning. Om vi inte har fått svar inom 24 timmar lottar vi fram en ny person.

Kan jag byta feriepraktikplats om jag inte blir nöjd med jobbet jag fått?

Nej, om du av olika anledningar vill tacka nej till erbjuden feriepraktikplats hör av dig så fort som möjligt till Arbetscentrum eller Vellinge Direkt så att någon annan kan få platsen.

Arbetscentrum når du via e-post eller på telefonnummer 040-42 50 94 eller 040 42 50 90 och Vellinge Direkt når du på telefonnummer 040-42 50 00.

Måste jag begära ett utdrag ur belastningsregistret?

Om du ska jobba inom skola, barn- eller äldreomsorg måste du begära utdrag ur belastningsregistret. Du begär utdraget från Polisen. Det brukar ta cirka två veckor att få utdraget hem med posten.

Det är viktigt att du är ute i god tid. Du måste kunna lämna utdraget till arbetsplatsansvarig innan du påbörjar praktikperioden.

Här beställer du utdragen från Rikspolisstyrelsen

För barnomsorg/skola: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/registerutdrag-arbeta-inom-skola-forskola/

För äldreomsorg: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/Kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

Har du frågor kontakta Arbetscentrum via e-post eller på telefonnummer 040-42 50 94 alternativt 040-42 50 90 eller Vellinge Direkt 040-42 50 00.