Feriepraktik 2017

Ungdomar som är folkbokförda i Vellinge kommunen och födda mellan 1998 och 2001 kan söka feriepraktikplatser under sommaren. Ansökningarna öppnar den 27/2 och stänger den 26/3.

Vanliga frågor och svar om feriepraktik i Vellinge kommun.

Feriepraktik 2017

Du som är född mellan 1998 och 2001 och är folkbokförd i Vellinge kommun kan ansöka om feriepraktikplats.

Vanliga frågor och svar om feriepraktik i Vellinge kommun.

Vem kan söka feriepraktikplats i Vellinge kommun?

Du som är född mellan 1998 och 2001 och är folkbokförd i Vellinge kommun kan söka feriepraktikplats. Du måste ha fyllt 16 år innan perioderna har påbörjats för att kunna söka till strandvakt på grund av utbildningskrav. OBS! Du måste ha fullständigt personnummer för att kunna söka till feriepraktikplats.

Hur söker jag en feriepraktikplats?

Du söker via två webbformulär som är öppna mellan den 27 februari till den 26 mars 2017.

Du kan skicka in ansökan via båda länkarna nedan (men du kan enbart få en feriepraktikplats)

Feriepraktikplats inom: äldreomsorg, barnomsorg, vaktmästeri/städ/trädgårdsarbete, kök, bibliotek och *administrativt stöd. Sök här

*Två ungdomar per period kommer att arbeta som administrativt stöd vilket innebär att de ska upprätta och sammanställa enkäter. De kommer att göra arbetsplatsbesök för att träffa feriepraktikanter och arbetsplatsrepresentanter. Vi söker Dig som är utåtriktad och ansvarsfull med goda kunskaper inom Officepaketet. Körkort B är ett önskemål.

Feriepraktikplats som strandvakt Sök här

Viktigt att känna till att du som söker till strandvakt ska kunna vara med på utbildningar som sker innan feriepraktikperioden påbörjas, utan någon ekonomisk ersättning. Utbildningen är kostnadsfri. Simkunskaper är ett krav, intyg på att du har guldbojen krävs. Om du inte har intyget på guldbojen ska du kontakta Eric Queckfeldt tfn 0706-87 87 05 eller via e-post så kan du få hjälp med detta.

Har du något annat lönearbete under din feriepraktikperiod?

Du som är yngre än 16 år ska minst ha 14 timmars sammanhängande ledighet under 24 timmars period (dygnsvila).

Du som är äldre än 16 år ska minst ha 12 timmars sammanhängande ledighet under 24 timmars period (dygnsvila)

Vem får feriepraktikplats?

I år kommer Vellinge kommun att erbjuda 145 feriepraktikplatser. 115 platser inom äldreomsorg, barnomsorg, vaktmästeri/städ/trädgårdsarbete, kök, bibliotek och administrativt stöd. 30 feriepraktikplatser är avsedda för strandvakt (utbildning kommer att hållas innan perioden startar). Du som inte har haft feriepraktikplats tidigare år prioriteras. Det är viktigt att du inte förlitar dig på att få en feriepraktikplats i kommunen utan även söker andra arbete.

En person som tidigare har haft feriepraktikplats inom strandvakt kan få feriepraktikplats återigen som strandvakt på grund av utbildning och kompetens.

Hur fördelas feriepraktikplatserna?

Inom strandvakt finns 30 platser som kommer att fördelas av Falsterbonäsets Livräddare, har du frågor eller funderingar kontakta Eric Queckfeldt via e-post eller tfn 0706-87 87 05.

Inom äldreomsorg, barnomsorg, vaktmästeri/städ/trädgårdsarbete, kök, bibliotek och administrativt stöd finns 100 platser som lottas ut av Arbetscentrum i Vellinge. Det finns 15 prioriterade platser som fördelas av Omsorgsavdelningen. Har du frågor eller funderingar kontakta Arbetscentrum via e-post eller tfn 040-42 50 94/040-42 50 90.

Hur går lottningen till och när ska lottningen utföras?

Lottningen utförs tillsammans med Ungdomsrådet på Arbetscentrum, Hammargatan 3 i Vellinge den 29 mars kl. 16.00.

Numrerade lotter dras ur en skål, vi har en lista med ungdomarna som sökt feriepraktikplats där var och en har ett nummer. När lotten är dragen kontrollerar vi namnet och ser så att personen inte har haft feriepraktikplats tidigare år.

Kan jag ange önskningar om praktikplats?

Kryssa i vilken period du önska jobba samt vilket arbetsområde du önskar. Har du inga speciella önskemål om period eller arbetsområde kryssar du i rutan det spelar ingen roll.

Vilka tidsperioder kan jag ansöka om?

Inom äldreomsorg, barnomsorg, vaktmästeri/städ/trädgårdsarbete, kök, bibliotek och administrativt stöd kan du söka dessa två perioder;

  • Period 1: Vecka 26 till vecka 28 (26 juni till 16 juli) 2017.
  • Period 2: Vecka 29 till vecka 31 (17 juli till 6 augusti) 2017.

Inom strandvakt kan du söka dessa två perioder;

  • Period 1: Vecka 27 till vecka 29 (3 juli till 21 juli) 2017.
  • Period 2: Vecka 30 till vecka 32 (24 juli till 11 augusti) 2017.

Får jag jobba mer än en period?

Nej, eftersom så många som möjligt ska få chansen till en feriepraktikplats.

Vilka är arbetstiderna?

Under tre veckor jobbar du 6 timmar per dag, högst 90 timmar totalt. Arbetstiderna kan variera. Du kontaktar arbetsplatsen så fort du fått hem ditt antagningsbrev för att få reda på arbetstiderna.

Om du missar någon dag exempelvis på grund av sjukdom har du i samråd med arbetsplatsen möjlighet att jobba in dessa timmar. Du kan då förlänga vissa arbetsdagar upp till 8 timmar.

Vad får jag i lön?

Lönen är 67 kronor/timme inklusive semesterersättning.

När och hur betalas lönen ut?

Efter avslutad period ska arbetsplatsansvariga/handledaren skicka in närvarorapporten/lönerapporten till SERKON. Adressen till SERKON är Malmövägen 28, 235 36 Vellinge.

Om du vill ha din praktikersättning insatt på ditt bankkonto så skall du registrera ditt konto på Swedbank.se. Om du har frågor kontakta Swedbank.

Har jag rätt till sjukersättning?

Nej, någon sjukersättning utgår inte. I samråd med arbetsplatsen kan du ha möjlighet att få jobba in vissa timmar.

Måste jag betala skatt?

Om du tjänar mindre än 18 951 kronor under året 2017 behöver du inte betala skatt för din inkomst. Du kan då använda blanketten Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag nedan (blanketten kan även hämtas på ditt lokala skattekontor). Skriv under och skicka till SERKON. Om du inte skickar in det här intyget kommer skatt automatiskt dras från din lön.

Intyg- för utbetalning av lön utan skatteavdrag (PDF-dokument, 108 kB)

Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

När får jag veta om jag fått feriepraktikplats?

Senast den 21 april 2017 får du besked om du har fått feriepraktikplats eller inte.

Kan jag sätta upp mig på en återbudsplats?

Nej, men vid återbud kontaktar vi nästa ungdom i tur, som också har valts ut via lottning. Om vi inte har fått svar inom 24 timmar lottar vi fram en ny person.

Kan jag byta feriepraktikplats om jag inte blir nöjd med jobbet jag fått?

Nej, om du av olika anledningar vill tacka nej till erbjuden feriepraktikplats hör av dig så fort som möjligt till Arbetscentrum/Vellinge Direkt så att någon annan kan få platsen.

Arbetscentrum når du via e-post eller på telefonnummer 040-42 50 94 eller 040 42 50 90 och Vellinge Direkt når du på telefonnummer 040-42 50 00.

Måste jag begära ett utdrag ur belastningsregistret?

Om du ska jobba inom skola, barn- eller äldreomsorg måste du begära utdrag ur belastningsregistret, det är obligatoriskt. Du begär utdraget från Rikspolisstyrelsen i Kiruna. När du fått utdraget från Rikspolisstyrelsen ska du lämna in kuvertet till arbetsplatsen innan du påbörjar din feriepraktikperiod. Observera att det tar cirka 2 veckor att få ett utdrag. Det finns olika utdrag så var noga med att beställer rätt. Observera att kuvertet med utdraget för äldreomsorg INTE får öppnas.

Här beställer du utdragen från Rikspolisstyrelsen

Äldreomsorg - blankett för att skicka efter utdrag ur belastningsregistret.
Barnomsorg/skola - blankett för att skicka efter utdrag ur belastningsregistret.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller registerutdragen?

  • Utdraget för äldreomsorg får inte öppnas eftersom det inte är sidnumrerat och blir ogiltigt om kuvertet öppnats. Du lämnar alltså kuvertet oöppnat till din arbetsplats.
  • Skickar du inte in utdraget i tid riskerar du att inte kunna påbörja din feriepraktikplats.

Var hittar jag alla dokument?

  • På denna sida under "Relaterade dokument"

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

Har du frågor kontakta Arbetscentrum via e-post eller på telefonnummer 040-42 50 94 alternativt 040-42 50 90 eller Vellinge Direkt 040-42 50 00.

Har du frågor om strandvakt kontakta Eric Queckfeldt tfn 0706-87 87 05 eller via e-post.