Vellinge Näringslivsdag 2017

Under dagen får du del av Vellinge Kommun nätverksfrukost med föredrag och i mässdelen ges du möjlighet att presentera ditt företag och ta del av andra företags verksamheter. Målet med Näringslivsdagen och mässan är att skapa kontakter och relationer och goda affärer på såväl kort som lång sikt.

Näringslivsdagen och B2B-mässan välkomnar allt från större företag till enmansföretag.

Välkomna på Vellinge Näringslivsdag och B2B-mässa i Halörhallen, Höllviken torsdagen den 23 november. Mer info kommer löpande på https://vellingenaringslivsdag.se/