Samtal om företagsklimat i Vellinge kommun

Vi vill bjuda in er till samtal kring hur vi tillsammans skapar bästa företagsklimatet i Vellinge kommun

Redan i dag erbjuder Vellinge kommun goda förutsättningar för näringslivet med attraktiva boendemiljöer, bra livsmöjligheter, utmärkta skolor och unika naturupplevelser. Vellinge kommun har dessutom under flera år tillhört toppskiktet av kommuner i Sverige vad gäller näringslivsklimatet.

Kommunen har en strategi kopplad till näringsliv och turism som bygger på att lyfta fram redan befintliga tillgångar i kommunen och utveckla nya miljöer som är gynnsamma och attraktiva för näringslivets utveckling.

Denna strategi ska för perioden fram till 2020 tydliggöra kommunens ansvar i utvecklingsfrågor samt ge ökad stringens och professionalism i kommunens näringslivsarbete. Det övergripande målet med Vellinge kommuns näringslivsarbete är att bli Sveriges bästa näringslivskommun till år 2020 och för att nå detta har åtta strategiska mål har identifierats:

• Att stärka det befintliga näringslivet

• Attrahera nya företag in till Vellinge kommun

• Att synas i omvärlden

• Att koppla samman de nyanlända i kommunen med företagare och

• Skapa förutsättningar för anställning

• En levande och blomstrande centrumutveckling

• Verka för ett jämställt företagande

• Samverkan mellan skola och näringsliv

• Förlänga och förstärka turistsäsongen i Vellinge kommun

Hela strategin kan du läsa här: Turism och näringslivstrategi 2016 (PDF-dokument, 1,6 MB)

Dessa inriktningar kommer att ligga till grund för ett samtal om hur vi tillsammans skapar det bästa företagsklimatet i Vellinge kommun och med de bästa förutsättningarna att lyckas som företagare.

Vi möts i Vellinge kommunhus den 3 oktober kl. 18-20.

Anmälan sker till denna länk här: Anmälningsformulär

Ser fram mot att mötas till ett konstruktivt och spännande samtal.