Arbetsmarknad

På denna sida hittar du statistik om förvärvsarbetande, arbetstillfällen och arbetsställen i Vellinge kommun.

Förvärvsarbetande år 2009

Med förvärvsarbetande menas den som bor i Vellinge kommun och vars arbetsplats kan finnas inom eller utom kommunen.

  • Antalet förvärvsarbetande i kommunen uppgick till 15 108 (16 år och äldre)
  • Av de förvärvsarbetande är 49,6 % kvinnor och 50,4 % män
  • I åldern 20-64 år förvärvsarbetade totalt 78 %, 77 % av kvinnorna och 80 % av männen
Andel förvärvsarbetande av befolkningen (20-64 år), 2009
Kommun Andel i %
Staffanstorp 80,7
Burlöv 68,6
Vellinge 78,4
Kävlinge 81,4
Lomma 82,3
Svedala 80,8
Malmö 60,8
Lund 66,1
Eslöv 75,6
Trelleborg 74,3
Länet 70,0
Riket 74,6

Arbetstillfällen

I Vellinge kommun fanns år 2009 7 748 arbetstillfällen. Av dessa var 6 022 anställda, och övriga 1 726 företagare/företagare i eget AB.

Fördelningen per näringsgren framgår av tabellen:

Antal arbetstillfällen efter näringsgren, år 2009
Näringsgren Antal %
Jordbruk, skogsbruk och fiske 227 2,9
Tillverkning och utvinning 746 9,6
Energi och miljö 0 0
Byggverksamhet 570 7,4
Handel 1 292 16,7
Transport 260 3,4
Hotell och restauranger 335 4,3
Information och kommunikation 115 1,5
Kreditinstitut och försäkringsbolag 76 1,0
Fastighetsverksamhet 142 1,8
Företagstjänster 778 10,0
Civila myndigheter och försvaret 218 2,8
Utbildning 1 401 18,1
Vård och omsorg 945 12,2
Personliga och kulturella tjänster m.m. 484 6,2
Okänd bransch 159 2,1
Samtliga näringsgrenar 7 748 100

Arbetsställen

I Vellinge kommun fanns år 2007 3 855 arbetsställen inom den privata eller offentliga sektorn. Ett företag eller en organisation kan ha flera arbetsställen i kommunen.

Även mindre verksamheter ingår, som t.ex. att äga en kommersiell fastighet eller verksamhet.

Antal arbetsställen efter bransch, 1993-2007
Bransch \ År 1993 2007 Förändring
1993-2007
Jordbruk 204 335 131
Tillverkning 128 192 64
Byggverksamhet 160 288 128
Handel 461 718 257
Hotell, restaurang 41 75 34
Transporter 122 112 -10
Finansiell verksamhet 22 48 26
Fastighets-/företagstjänster 434 1 315 881
Offentlig förvaltning 5 4 -1
Utbildning 25 122 97
Hälso- och sjukvård 68 155 87
Andra samhälleliga tjänster 128 427 299
Förvärvsarbetande i hushåll 2 0 -2
  • Antalet arbetsställen i kommunen har ökat med 1 930 sedan år 1993, eller med 100%. Ökningen har främst skett i branscherna fastighets- och företagstjänster, andra samhälleliga tjänster och handel och reparationer.
  • Andelen arbetsställen inom fastighets- och företagstjänster och andra samhälleliga tjänster är dominerande.