Arbetscentrum i Vellinge kommun

På Arbetscentrum arbetar vi bl.a. med att kartlägga, matcha och stötta enskilda individer på arbetsplatser eller i studier. Vi samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, individ och familjeomsorgen och studie- och yrkesvägledare.

Arbetscentrum

  • Stötta långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna samt personer med biståndsbeslut att närma sig den reguljära arbetsmarknaden
  • Arbete med stöd, Arbetskonsulenter, Supported employment
  • Arbetsmarknadsprojekt, Ungdomscoach, Ungdomsarbetslöshet, DUA, Skåneledsprojekt
  • Arbetsstationer, utför uppdrag till kommunala verksamheter samt till äldreomsorg och barnomsorg
  • Feriepraktik

Arbete med stöd

Arbetskonsulenter arbetar på Arbetscentrum och deras huvudsakliga arbetsuppgifter är att kartlägga, matcha och stötta enskilda individer på arbetsplatser eller i studier. Vi erbjuder kontinuerligt, långvarigt och framför allt individuellt utformat stöd. Vi arbetar efter Supported Employment-metoden.

Arbetskonsulenten utgår från personens behov, idéer, intressen och resurser tas tillvara. Tillsammans gör vi en personlig plan, studiebesök på arbetsplatser och söker praktikplats utifrån hens önskningar och förutsättningar.

Arbetskonsulenten förbereder individen inför mötet med arbetsgivare och i kontakten med myndigheter. Ute på arbetsplatsen är arbetskonsulenten med som stöd i arbetsuppgifter och i kontakten med arbetsgivare och arbetskamrater. Stödet fortsätter så länge det behövs.

Målgruppen är långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna personer med biståndsbeslut enligt LSS/SOL samt personer med ekonomiskt försörjningsstöd

Arbetsmarknadsprojekt

Arbetsstationer

Vi utför diverse vaktmästeritjänster, transporter, renoveringar samt serviceuppdrag åt kommunala verksamheter och åt kommunens entreprenörer inom barn- och äldreomsorg.

Feriepraktik

Under sommaren erbjuder Vellinge kommun Feriepraktikplats till ungdomar som är folkbokförda i Vellinge kommun och är mellan 15 och 19 år. De senaste tre åren har vi haft drygt 400 sökande per år som har fördelats på 100-141 platser.

Läs mer om feriepraktik

Kontakt

Arbetscentrum
Hammargatan 3
235 32 Vellinge

Besnik Ismajli, enhetschef, telefonnummer 040-42 50 90

Andreas Waldén, arbetsledare, telefonnummer 040-42 50 94

Vi som arbetar på arbetscentrum