Till Vellinge kommuns startsida

Omsorg och stöd

Ibland kan en människa behöva stöd
för att klara sitt liv.
Då kan du ringa till oss.

Ibland kan en människa behöva stöd
för att klara sitt liv.
Då kan du ringa till oss
på telefonnummer 040-42 50 00.
Vår avdelning heter omsorgsavdelningen.

Om du behöver hjälp på kvällar eller helger
kan du ringa till socialjouren. Ring 112.

Om du behöver akut hjälp
ska du ringa 112.

Läs mer om

Stöd till familjer, barn och ungdomar

Försörjningsstöd

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Äldreomsorg