Till Vellinge kommuns startsida

Kommunen

Vellinge kommun ligger i sydvästra Sverige.

I Vellinge kommun bor ungefär 33 tusen personer.
De flesta personer i Vellinge bor i småhus.
En stor del av kommunen är åkermark
och betesmark.

Kommunen har ansvar för skolor
och för omsorg om barn och äldre
och för personer med funktionsnedsättning.
Kommunen har också ansvar för vägar,
vatten, och avlopp.
Kommunen har också ansvar för kultur
och räddningstjänst.

Läs mer om

Vi styr i kommunen

Kommunens pengar

Kommunens bolag

Du kan klaga på kommunens beslut