Till Vellinge kommuns startsida

Bygga och bo

Här kan du läsa om
hur du kan söka en bostad i Vellinge kommun.

Du kan också läsa om de regler
som du ska följa
om du vill bygga om ditt hus
eller bygga ett nytt hus.

Läs mer om

Bygglov

Vellingebostäder

Bostadsbidrag

Spara energi

Sopor

Vatten och avlopp