Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Vellinge kommuns avdelningar. Alla verksamheter når du bäst via Vellinge Direkt, som är kommunens växel och kundtjänst. Hos Vellinge Direkt får du alltid svar under kommunens öppettider.

Vellinge kommun

Postadress: 235 81 Vellinge

Besöksadress: Norrevångsgatan 3

Telefon Vellinge Direkt: 040-42 50 00

Faxnummer: 040-42 51 49

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.00-16.00, tisdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.30.

Felanmälan

Felanmälan rörande avfall, belysning, parker, stränder, vatten och avlopp samt gator och vägar:

E-post: vellinge.direkt@vellinge.se
Telefon: 040-42 57 00.

Felanmälan på kommunens fastigheter görs till vår fastighetsförvaltare ISS:

E-post: vellinge.kommun-kundservice@se.issworld.com
Telefon: 040-42 00 62, vardagar kl. 10.00 – 12.00

Kommundirektör

Kommundirektören har det övergripande ansvaret för att bland annat utveckla Vellinge kommuns arbetssätt, att driva tillväxtfrågor, samt arbeta med och för kommunens bolag.

Tillväxtavdelningen

Tillväxtavdelningen består av tre enheter, näringslivsenheten, enheten för turism och enheten för plan och exploatering. Hit kan du vända dig om du har frågor om Vellinge kommun som turistdestination, näringslivsfrågor samt plan- och exploateringsärenden.

Post- och besöksadress: Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge

Telefon Vellinge Direkt: 040-42 50 00

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.00-16.00, tisdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.30

Ekonomiavdelningen

Post- och besöksadress: Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge

Telefon Vellinge Direkt: 040-42 50 00

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.00-16.00, tisdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.30

HR-avdelningen

HR-avdelningens främsta arbetsuppgift är att driva, samordna och utveckla strategiska övergripande arbetsgivarpolitiska frågor.

Post- och besöksadress: Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge

Telefon Vellinge Direkt: 040-42 50 00

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.00-16.00, tisdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.30

Verksamhetsdirektör

Verksamhetens övergripande arbete leds av verksamhetsdirektören som ansvarar för respektive avdelning, nämndservice och staben.

Stab

I staben ingår kommunikationsenheten, IT-enheten, fastighetsansvarig, säkerhetschefen, en förvaltningsjurist med upphandlingsansvar och Vellinge direkt.

Kommunikationsenheten

Ärenden som rör utveckling och drift av kommunens webbplats Vellinge.se, intranät, sociala medier, kommunens informationstidning Vellinge kommuniké, omvärldsbevakning, mediakontakter och pressrum.

Post- och besöksadress: Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge

Telefon Vellinge Direkt: 040-42 50 00

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.00-16.00, tisdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.30

IT-enheten

Ärenden som rör IT-strategi, IT-policy, IT-upphandlingar, IT-inköp och uppföljning på IT-leverantörer.

Post- och besöksadress: Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge

Telefon Vellinge Direkt: 040-42 50 00

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.00-16.00, tisdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.30

Säkerhetsansvarig

Frågor som rör brotts- och olycksförebyggande arbete, personlig säkerhet, och krisarbete.

Post- och besöksadress: Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge

Telefon Vellinge Direkt: 040-42 50 00

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.00-16.00, tisdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.30

Upphandlingsansvarig

Frågor som rör upphandling och avtal.

Post- och besöksadress: Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge

Telefon Vellinge Direkt: 040-42 50 00

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.00-16.00, tisdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.30

Fastighetsansvarig

Frågor som rör kommunens fastigheter såsom planering, anskaffning, anpassning och förvaltning.

Post- och besöksadress: Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge

Telefon Vellinge Direkt: 040-42 50 00

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.00-16.00, tisdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.30

Vellinge Direkt

Arbetar med kommunikation utåt, via växel och reception med våra medborgare.

Post- och besöksadress: Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge

Telefon Vellinge Direkt: 040-42 50 00

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.00-16.00, tisdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.30

Utbildningsavdelningen

Frågor som rör barnomsorg, elevhälsa, grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning.

Post- och besöksadress: Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge

Telefon Vellinge Direkt: 040-42 50 00

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.00-16.00, tisdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.30

Miljö- och byggnadsavdelningen

Ärenden som rör bygglov, anmälningspliktiga åtgärder, miljö med mera.

Kontakta handläggarna på Miljö- och byggnadsavdelningen

Besök till bygglovhandläggare bokas via e-tjanst på kommunens hemsida eller vänd er till Vellinge Direkt för hjälp, 040-42 50 00. Vilka bokningsbara tider som finns visas i e-tjänsten och du får träffa den handläggare som har hand om besöken den dagen. Drop in möjlighet för enklare frågor i ärenden som inte är pågående finns tisdag kväll mellan klockan 16-18. Kom förberedd och kom i tid!

Telefontid till bygglovhandläggare är helgfria tisdagar och torsdagar 10-12. Samtalen kopplas in i en slinga där första lediga handläggare svarar.

Miljöenheten nås säkrast mellan 10-12 helgfria vardagar.

Post- och besöksadress: Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge
Telefon Vellinge Direkt: 040-42 50 00
E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Avdelningen för medborgarservice

Avdelningen för medborgarservice består av tre enheter. Fritidsenheten, kulturenheten och teknikenheten.

Fritidsenheten

Frågor som rör kommunens fältgrupp, idrottsanläggningar, fritidsgårdar samt badhuset Vanningen och badhuset i Västra Ingelstad.

Kulturenheten

Frågor som rör kommunens bibliotek och konsthallar samt kulturgarantin för barn och ungdomar i kommunen.

Teknik

För frågor som rör avfall, återvinning, vatten- och avlopp, trafik etc.

Post- och besöksadress: Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge

Telefon Vellinge Direkt: 040-42 50 00

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.00-16.00, tisdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.30

Omsorgsavdelningen

Omsorgsavdelningen kan du höra av dig till om du har frågor om kvalitets- och verksamhetsuppföljningar, individ- och familjeomsorg, färdtjänst, socialpsykiatri, barn- och ungdomsvård samt hälso- och sjukvårdsinsatser.

Post- och besöksadress: Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge

Telefon Vellinge Direkt: 040-42 50 00

E-post: vellinge.kommun@vellinge.se

Öppettider: Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.00-16.00, tisdag kl. 8.00-18.00, fredag kl. 8.00-15.30

Falsterbo Strandbad turistcenter

Post- och besöksadress: Strandbadsvägen 30, 239 42 Falsterbo

Telefon: 040-635 44 00
E-post: turisten@vellinge.se

Öppettider 2017

2 januari-18 juni
Onsdag–söndag, kl. 11.00-16.00

19 juni–3 september
Måndag–söndag, kl. 10.00-17.00

4 september–31 december
Onsdag–söndag, kl. 11.00-16.00

Stängda helgdagar 2017
Midsommarafton
Julafton, Juldag och annandag Jul
Nyårsafton och Nyårsdag