Chatt om trygghet och säkerhet

Vad skulle du vilja veta mer om när det gäller trygghets- och säkerhetsarbetet i Vellinge kommun? Ta chansen här i chatten, där kommunpolis Jörgen Sjåstad och kommunens trygghetssamordnare Patrizia Bertarini svarar på dina frågor. Chatten startar klockan 10.30 och avslutas klockan 12.00.

Nu är chatten avslutad. Frågorna som hanns med under chattens gång besvarades, och de frågor som var snarlika besvarades bara en gång. Tack alla som medverkade!

Ola: Varför låser ni inte sskolorna när det är så mycket inbrott? (02 nov 10:29)
Vellinge kommun: Skolorna är låsta och larmade utanför verksamhetstid. De är även låsta vid behov under skoltid pga. stölderna som vi har haft på sistone. Detta har inneburit att stölderna har upphört. (02 nov 10:33)
Marina: Det finns en otroligt stor risk för ryktesspridning via Sociala Medier när det händer incidenter i kommunen. Hur ser era informationsvägar ut när något händer? Tänker att det är viktigt att korrekt information förmedlas till medborgarna. (02 nov 10:36)
Vellinge kommun: Är det ett brott som har hänt så har jag (Patrizia) och kommunpolis (Jörgen) en dialog om det. Vi har daglig kontakt där vi stämmer av om vad som har hänt i kommunen. Informationen till medborgare lägger vi ute via kommunens officiella kanaler bara när det finns ett allmänt intresse. I de flesta fall delar vi informationen internt till personal som arbetar i den verksamhet som berörs. När det gäller ryktesspridning har vi inte möjligheten att redigera inlägg på sociala medier. (02 nov 10:49)
Eva: Varför finns inte "deltids"poliser, motsvarande som det finns brandstationer i kommunen? Tänker det måste ta lång tid för polisen att anlända vid pågående inbrott/skadegörelse. Så som det är nu i kommunen så är det fler polisäreneden än utryckningar för brandmän. (02 nov 10:46)
Vellinge kommun: Jörgen: Polisen är en statlig myndighet och personal fördelas utifrån problembilden, antal ärende, antal medborgare och speciella behov. Motsvarigheten till deltids brandmän skulle kunna vara väktare och ordningsvakter. Under hela dygnet tjänstgör poliser som åker på samtal från SOS Alarm och brådskande samtal från allmänheten. Till detta kommer ett antal områdespoliser som jobbar brottsförebyggande på lång sikt. Min uppfattning är att det långsiktiga arbete ger en bättre effekt på brott som skadegörelse. Detta arbete sker i samverkan med kommunen (fältgruppen, socialtjänsten, osv.). (02 nov 11:00)
Bekymrad: Varför mörkar ni alla bråk på HVB-boenden? (02 nov 10:47)
Vellinge kommun: Jörgen och Patrizia: bråk på alla boende redovisar vi inte offentlig om det inte finns ett allmänt intresse. Oavsett om det är ett HVB boende eller någon annan form av boende betraktas det som personernas hem och därför är skyddet för den personliga integritet stort. (02 nov 11:07)
Ylva: Varför är det så så mycket bostadsinbrott nu och vad gör ni för att skydda husägare? (02 nov 10:53)
Vellinge kommun: Jörgen: i början på året var det många bostadsinbrott. Men sedan april har bostadsinbrotten gått ner och under vissa veckor har det inte varit några. Totalt ligger bostadsinbrotten nu på en lägre nivå än motsvarande tid 2015. Statistiskt vet vi att bostadsinbrotten går upp under hösten. Vi har dock inte sett några större ökningar än. Var och en har ett ansvar för skyddet av sin egen bostad. På kommunens hemsida hittar ni förebyggande tips. Största möjligheten för oss att gripa inbrottstjuvar är tips från vaksamma grannar. Detta kan man göra genom att starta grannsamverkan också. (02 nov 11:17)
Bengt: Finns det planer på att öppna polisstationen igen? (02 nov 10:57)
Vellinge kommun: Jörgen: just nu prioriterar vi synlighet genom att ha poliserna ute. För att öppna polisstationen krävs det två personer och den resursen finns inte i nuläget. (02 nov 11:20)
Eva: Men ni har möjlighet att dementera/skriva inlägg på sociala medier för att undvika ryktesspridning? (02 nov 11:00)
Vellinge kommun: Patrizia: sociala medier är för omfattande för att polis eller kommun ska kunna bevaka felaktigheter. Samtidigt vill och bör inte vi som tjänstemän skriva inlägg på privata grupper. Vi tar ansvar för våra kanaler både när det gäller att informera och att svara på frågor. (02 nov 11:27)
Eva: Jörgen: Jag förstår din poäng med långsiktigt arbete inom kommunen. Problemet är nog värre än så, det kommer många bovar och banditer utifrån,både in i Vellinge och ut i våra småbyar. Det är just då deltidspoliser hade behövts för snabbare upptagning än vad som erbjuds idag. (02 nov 11:04)
Vellinge kommun: Jörgen: deltidspoliser finns inte som ett alternativ idag. Inom polisen har de inte funnits sedan förstatligandet på 60-talet. Under en tid fanns det beredskapspoliser och det var en organisation man kunde ta in vid svåra händelser. Eftersom organisationen aldrig kallades in upphörde den för ett antal år sedan. Positivt är att Vellinge kommun idag har fler poliser än under hela 2000-talet och antalet kommer att öka under 2017. (02 nov 11:33)
Eva: Vem avgör om det är allmänt intresse när det gäller bråk och förstörelse på HVB-boenden? (02 nov 11:13)
Vellinge kommun: Jörgen och Patrizia: det som händer i hemmet är sällan av allmänt intresse oavsett vilken typ av boende det rör sig om. Skulle våld eller skadegörelse däremot rikta sig utåt då kan det vara av allmänt intresse. (02 nov 11:35)
Orolig: Varför klarar ni upp så få brott? (02 nov 11:18)
Vellinge kommun: Jörgen: när det gäller grova våldsbrott är uppklarningsprocenten högre, men vardags brottlighet som till exempel skadegörelse, cykelstöld och inbrott är uppklarningsprocenten lägre. Anledningen till detta är att det sällan finns spår eller vittnen som kan leda utredning vidare. När en inbrottstjuv grips har den personen förmodligen begått många brott men döms för ett mindre antal. Ofta går brottsligheten i området ner efter ett gripande. (02 nov 11:41)
Orolig: Varför klarar ni upp så få brott? (02 nov 11:20)
Vellinge kommun: Jörgen: när det gäller grova våldsbrott är uppklarningsprocenten högre, men vardags brottlighet som till exempel skadegörelse, cykelstöld och inbrott är uppklarningsprocenten lägre. Anledningen till detta är att det sällan finns spår eller vittnen som kan leda utredning vidare. När en inbrottstjuv grips har den personen förmodligen begått många brott men döms för ett mindre antal. Ofta går brottsligheten i området ner efter ett gripande. (02 nov 11:41)
Eva: Vad görs då med polisbyggnaden i Vellinge ?Står den helt tom i väntan på att "kanske" öppnas? (02 nov 11:23)
Vellinge kommun: Jörgen: på stationen finns tre utredare och både kommunpolis och områdespoliser utgår från polisstationen i Vellinge, men det finns inga planer att öppna den för allmänheten. (02 nov 11:44)
Orolig: Varför klarar ni upp så få brott? (02 nov 11:24)
Vellinge kommun: redan svarat (02 nov 11:41)