Våldsbejakande extremism

Kommunstyrelsen beslutade i april 2017 att anta den handlingsplan mot våldsbejakande extremism som tagits fram för Vellinge kommun. Målet med handlingsplanen är att Vellinge ska vara utan inslag av hot, våldsbejakande extremism, rasism, intolerans och andra inslag som kan skada trygga mellanmänskliga relationer.

Stöd till utsatta eller drabbade individer och familjer är socialtjänstens ansvar. Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har inrättats vid Brottsförebyggande rådet för att förstärka och få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism.

Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism finns att ladda ner och läsa som pdf i kolumnen till höger.