Våldsbejakande extremism

Kommunstyrelsen beslutade i april 2017 att anta den handlingsplan mot våldsbejakande extremism som tagits fram för Vellinge kommun. Målet med handlingsplanen är att Vellinge ska vara utan inslag av hot, våldsbejakande extremism, rasism, intolerans och andra inslag som kan skada trygga mellanmänskliga relationer.

Stöd till utsatta eller drabbade individer och familjer är socialtjänstens ansvar. Kunskapsstöd finns hos Nationella samordnarens kansli och Röda korsets stödtelefon.

Stödlinjen 020-100 200 är bemannad på vardagar klockan 09.00-15.00.

Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism finns att ladda ner och läsa som pdf i kolumnen till höger.