Skydd mot rån i handeln

Rån mot handeln och dess anställda förekommer inte ofta i Vellinge, men varje tillfälle är ett för mycket. Nu finns möjligheten för butikerna att säkerhetscertifiera sig enligt programmet "Skydd mot rån i handeln".

HAK, Handelns arbetsmiljökommitté, har tagit fram ett 13-punkters­prog­ram kallat "Skydd mot rån i handeln". Programmet handlar om åtgärder som syftar till att begränsa pengarnas tillgänglighet och förebygga så att inte personalen kommer till skada.

Blir butiken godkänd utfärdas ett "certifikat" som gäller i två år. Butiken kommer även få en dekal som talar om att butiken är "Säkerhetsskyddad".

Utbildningar kommer erbjudas kontinuerlig med start under hösten 2018, för mer information ta kontakt med kommunens näringslivsstrateg.