Samverkansavtal polis och Vellinge kommun

Vellinge kommun och Polismyndigheten Region Syd har kommit överens om ett samverkansavtal för 2016-2018. Syftet är bland annat att skapa ett effektivare gemensamt arbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Polisen och Vellinge kommun har under många år samarbetat och samverkat kring olika fokusområden, med syfte att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. Nu har polisen och kommunen skrivit under samverklansavtalet för de kommande åren, 2016-2018.

Fokusområden för polisens och Vellinge kommuns samarbete 2016-2018

1. Trygghet i offentlig miljö inklusive trafikmiljön

2. Bostadsinbrott

3. Inbrott och skadegörelse på kommunala verksamhetslokaler

4. Ungdomars alkohol- och drogkonsumtion samt relaterad brottslighet

5. Säkerhet och trygghet i samband med flyktingmottagande

6. Våldsbejakande extremism

Bland de övergripande målen för perioden finns till exempel att bostadsinbrotten ska minska till mindre än 100 inbrott per år, att antalet personer som känner sig otrygga ska minska och att antalet inbrott på skolorna ska minska tack vare kommunens förebyggande arbete.

Avtalet är tecknat på tre år, med en uppföljning och eventuell revidering av fokusområdena under 2017.

Läs gärna avtalet i sin helhet under rubriken "Relaterade dokument" till höger. I avtalet finns även resultaten från polisens trygghetsmätningar från de senaste åren.