Personlig säkerhet

Att vara eller uppfattas vara en offentlig person med ansvar eller inflytande kan få oanade och oönskade konsekvenser. Varje dag blir ett stort antal personer inom offentliga sektorn eller näringslivet föremål för hot och trakasserier och kan i värsta fall också utsättas för våld.

Som förtroendevald riskerar man även att utsättas för otillåten påverkan, som syftar att påverka dig som beslutsfattare.

Säkerhetspolisen har ställt samman en skrift kallad Personlig säkerhet, som innehåller en del skydds- och förebyggande åtgärder för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer.

Du hittar skriften i länken till höger på skärmen.