Langning av alkohol

Att langa är detsamma som att en vuxen köper alkohol som vederbörande sedan ger eller säljer till en minderårig. Den som köper ut alkohol åt någon under åldersgränserna gör sig skyldig till langning där straffpåföljden är böter eller fängelse i upp till två år, vid grova brott upp till fyra år.

Vem är langaren?

Det vanligaste sättet för ungdomarna att få tag i alkohol på är via äldre kompisar eller syskon. Andra sätt är att ta från barskåpet eller ölbacken i garaget och en del får alkohol från sina föräldrar. Det förekommer även att ungdomar köper alkohol utomhus av kriminella nätverk där den som levererar spriten på plats är inte "hjärnan" bakom det hela utan bara en länk i kedjan

Vad är det för sprit som säljs av langare utomhus?

Spriten som säljs utomhus är oftast smuggelsprit. Det förekommer knappast inte alls någon hembränd alkohol längre. Detta då den insmugglade spriten har varit billig i inköp för "återförsäljarna".

Vad ska man göra om man ser eller vet något om langning?

Ta registreringsnummer om langningen sker utomhus. Notera gärna också märke, färg och om möjligt ålder på bilen. Beskriv langaren: ålder, kön, utseende. Ring 114 14 till polisen och lämna tips. Du får vara anonym.

Du som är förälder

Köp inte alkohol till dina ungdomar! Se till, om det finns alkohol i hemmet, att du vet hur mycket som finns så att du märker om det plötsligt saknas något.

Prata med ungdomarna om langning och försök få dem att ge er information om telefonnummer, langningsplatser eller kanske till och med namn på langarna.

Kolla gärna deras mobilkontakter. Vem ringer de till och vad står det sparat för något om den kontakten?

Förmedla detta vidare till polisen.

Vad räknas som bevis?

Bäst är självfallet om polisen kan ta langaren på bar gärning eftersom det annars kan vara svårt att leda försäljningen till åtal. Polisen behöver dock få vetskap om langningen, även om brottet redan har skett.

Ring 114 14 och tryck 2 för "tips". Du får vara anonym.

Om din minderårige son eller dotter påträffas berusad upprättas en polisanmälan med honom eller henne som vittne. Framkommer det att det är du som förälder som langat, behandlas du som vilken langare som helst och straffpåföljden är som sagt böter eller fängelse.

Vad för alkoholen med sig?

I stort sett samtliga fall av ungdomars vålds- och skadegörelsebrott är direkt kopplade till alkoholen. Det är dessutom ofta under alkoholens inverkan som ungdomarna prövar narkotika för första gången.

Vad säger lagen?

Det är olagligt att sälja, köpa ut eller ge bort starköl, vin och sprit till personer under 20 år. Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år. På restaurang måste man ha fyllt 18 år för att få köpa alkohol.

Läs mer