Körkort och förarbevis för moped

Sedan oktober 2009 gäller nya regler för den som vill köra moped som 15-åring. Väljer man klass 1, med maxhastighet 45 km/h, måste man först få körkortstillstånd och sedan ta ett AM-körkort. För klass 2, med maxhastighet 25 km/h, gäller att man måste ha ett förarbevis.

I båda fallen ingår att ungdomarna måste genomgå en utbildning innan de får ge sig ut i trafiken. För AM-körkortet kör man både i stadstrafik och på landsväg innan man är färdigutbildad.

- Det kostar lite mer att få köra moped i och med förändringen i lagstiftningen, men ni föräldrar får se det som en säkerhetsinvestering, förklarade Conny Nordh, moped- och mc-lärare på Erikssons trafikskola. Att köra moped i 45 km/h och ha för avsikt att svänga vänster på en 90-väg, kräver att man ha fått lära sig lite olika metoder för detta, för att man ska komma helskinnad över vägen.

Moped klass 1

Du som vill ta ett AM-körkort rekommenderas göra följande:

  1. Börja med att gå in på www.korkortsportalen.se och beställ ett körkortstillstånd.
  2. Därefter kontaktar du en trafikskola för att göra en syntest.
  3. Slutligen skickar du in din ansökan till Transportstyrelsen. När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort. Transportstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden.
  4. Anmäl dig till en körskola för teori och praktiska lektioner.

Genom Transportstyrelsens beslut får både du och Vägverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort. Körkortstillståndet är giltigt i fem år och giltighetstiden kan inte förlängas.

Körkortet kan bli föremål för återkallelse och varning

Genom att moped klass I blir ett körkortspliktigt fordon är det naturligt och motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt att AM-körkortet omfattas av samma bestämmelser om ingripanden som till exempel körkort för bilar och motorcyklar. Det innebär bland annat att körkortet kan komma att återkallas vid trafikbrott.

Förseelser kan påverka möjlighet till körkortstillstånd för bil

Upprepade brott och förseelser kan komma att påverka inte bara den aktuella behörigheten utan även förarens möjligheter att senare skaffa körkortsbehörighet för till exempel personbil.

Moped klass 2

Moped klass II är konstruerad för en hastighet av högst 25 km/tim med en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt. Det krävs inget körkort eller förarbevis för att köra en sådan om du har fyllt 15 år före den 1 oktober 2009. Blir du 15 år efter den 30 september 2009 krävs det att du minst har ett förarbevis för moped klass II.

Förarbeviset får du genom att genomgå en utbildning på en trafikskola.

Förarbevis kan återkallas

Om du gör dig skyldig till trafikbrott kan du efter 1 oktober 2009 bli meddelad en varning och eller få ditt förarbevis återkallat. Dessa nya regler omfattar också tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter. Det är dock bara trafikbrott som begåtts efter 30 september 2009 som kan ligga till grund för varning eller återkallelse av förarbeviset.

Brott och straff rörande mopeder

En moped klass 1 och 2 får bara köras i de hastigheter som anges ovan. Mopeder av typen klass 1 som är äldre än 10 år kan få köras i 30 km/h men det finns anledning att noga kolla upp detta före ett eventuellt köp. Det är aldrig säljaren av en trimmad moped som kan ställas till svars för att den är trimmad, det är den som framför mopeden som blir skyldig till ett brott.

Trimmad moped = motorcykel

Att trimma en moped innebär inte bara att den kör fortare än tänkt. Rent försäkringsmässigt har man samtidigt bytt klass på mopeden eller till och med gjort den till en motorcykel och då skall den försäkras enligt den kategorin också. Att råka ut för en olycka med en trimmad moped kan alltså få konsekvenser i form av att en försäkring inte gäller.

Bromsarna gjorda för mopedens maxhastighet

Dessutom är bromsarna på mopeden gjorda för den maxhastighet som mopeden är tillverkad för. Trimmar man upp mopeden går den inte att få stopp på på den sträcka som borde vara rimlig med tanke på fordonets hastighet, vilket kan få sina konsekvenser.

Föräldrarna kan vara skyldiga till brott

Även föräldrar till barn som kör utan förarbevis eller AM-körkort eller som kör trimmat kan bli skyldiga till brott och i värsta fall bli av med sitt bilkörkort. Det är således viktigt av många anledningar att mopederna endast går att köra i de hastigheter som de är tillverkade för!

Olyckor

Olyckor händer tyvärr, se statistik sedan 2005 under "Relaterade dokument" till höger.

Den vanligaste olyckan sker genom kollision med personbil, vilket självfallet brukar få störst konsekvenser för mopedföraren. Pojkar är i något högre grad representerade i olycksstatistiken än flickor.