Brottsstatistik

Under 2016 anmäldes i Sverige 1,51 miljoner brott, vilket är en ökning med 6 798 brott jämfört med året innan. De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal var bedrägeri- och förfalskningsbrott, hot-, kräknings- och frihetsbrott, sexualbrott och våldsbrott. Nedan följer de senaste sex årens statistik över totalt anmälda brott i Vellinge kommun.

De kategorier som har ökat mest i kommunen är hot-, kräknings- och frihetsbrott, skadegörelse, samt stöld-rån- och häleribrott. Hot-, kräknings- och frihetsbrott är i linje med den nationella trenden och i kommunen gäller mest olaga hot och ofredande. När det gäller skadegörelse är det viktigt att notera är att Vellinge kommun har som policy att polisanmäla alla brott som drabbar kommunen vilket innebär att allt klotter och skadegörelser på skolorna polisanmäls. Under 2016 har 64 anmälningar om klotter gjorts. När det gäller stöld-, rån- och häleribrott, har tillgrepp av fordon, inbrott, stöld och snatteri ökat en aning.

Nedan följer de senaste sex årens statistik över totalt anmälda brott i Vellinge kommun.

Mer detaljerad information kan hämtas från Brottsförebyggande rådet, se länkar till höger.

Tabell över typer av brott och antalet anmälda brott över tid

År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Totalt antal brott

2 493

2 280

2 206

2 051

2 088

2308

Alkohol- och narkotikabrott

200

138

123

130

96

103

Bedrägeri- och förfalskningsbrott

124

134

125

121

174

166

Bilbrott

327

259

255

190

222

195

Ekonomisk brottslighet

5

3

16

51

24

22

Hot-, kränknings- och frihetsbrott

222

233

249

248

211

270

Miljöbrott (djur och natur)

14

28

12

27

37

24

Sexualbrott

22

16

41

17

21

26

Skadegörelse (inkl. mordbrand)

251

268

203

183

204

287

Smugglings- och tullbrott

2

0

0

0

0

0

Stöld-, rån- och häleribrott

1 332

1 215

1 212

1 032

1 049

1124

Vapenbrott

19

17

7

10

13

14

Vissa trafikbrott

155

120

91

93

127

113

Våldsbrott

147

106

136

113

122

146

Vårdslöshets- och vållandebrott

23

14

16

18

13

19

Övriga brott

55

55

60

67

51

52

OBS! "Total antal brott" är summan av alla anmälda brott för Vellinge kommun. En och samma brottstyp kan i vissa fall redovisas under mer än en brottskategori. Det innebär att om alla brottskategorier väljs så blir summan av dessa brott något högre än vad som redovisas under "Totalt antal brott".