Förebyggande tips

Under den mörka årstiden, framförallt mellan november och februari, ökar antalet inbrott i bostäder i alla kommuner, även Vellinge. Det finns inget som garanterar att man inte får oönskat besök i sin bostad, men det finns saker man kan göra för att betydligt minska risken.

I dokumentet "stold hos äldre" under "Relaterade dokument" till höger, hittar du som är äldre tips från Polisen om hur du kan skytta dig mot stöld i olika situationer.

Nedan följer några tips från Vellinges brottsförebyggande råd.

Hus och hem

Under den mörka årstiden ökar antalet inbrott i bostäder. Ofta äger inbrotten rum på eftermiddagarna, mellan kl. 15 och 19, innan husägarna kommer hem från skolor och arbete. Även fredags- och lördagskvällar, samt under jullledighet och sportlovs vecka, när många är borta från sina hem, är populära tider för tjuvarna.

Tjuvarna verkar i skydd av mörkret och ofta hälsar man på i flera hus på samma gata vid samma tillfälle. Villor utmed grönområden är särskilt utsatta.

Rent historiskt brukar antalet inbrott minska vid jul men en andra våg är att vänta därefter.

Vad kan man göra för att skydda sig?

Läs foldern "Fakta om bostadsinbrott" som finns under "Relaterade dokument" till höger. Här finns allt du behöver veta om belysning, grannsamverkan och hur du bör agera om du trots allt drabbas.

Skriv gärna ut foldern om du har möjlighet. I annat fall kan du kontakta Vellinge Direkt, 040-42 50 00, så skickar de ett exemplar till dig.

Bilen

  • Töm bilen själv.
  • Lämna inte värdeföremål som plånböcker, telefoner, handväskor eller paket synliga i bilen
  • Använd gärna rattkrycka eller larm. (Kontrollera att produkten är provad och intygad av Svenska Stöldskyddsföreningen.)
  • Parkera hellre på en upplyst parkeringsplats än i ett oskyddat parkeringshus.
  • Var observant på vad som händer.
  • Anteckna registreringsnummer på bilar och signalement på personer om du blir vittne till en brottslig handling.

Fickstölder

Ficktjuvar arbetar helst i trängsel, som till exempel fotbollsmatcher, festivaler, bioköer eller loppmarknader. För att du inte ska märka att du blir bestulen distraheras du oftast med en knuff. Då är ficktjuven snabbt nere i väskan eller ytterfickan. Förvara helst plånboken i en innerficka (gärna med knapp eller dragkedja).

Cykel

Vellinge är hårt drabbat av cykelstölder och dessa stölder är fördelade tämligen jämnt över året. Cykeltjuvarna anser inte alltid att de är tjuvar, de tycker snarare att de "lånar" en cykel, och just möjligheten till dessa lån är något som man kan försöka förhindra.

  • Lås om möjligt alltid fast cykeln i ett fast objekt.
  • Försök ställa cykeln där den kan ses av så många personer som möjligt. Inte undanskymt och mörkt.
  • Märk cykeln med stöldskyddsnummer som registreras hos Svenska Stöldskyddsföreningen. Om cykeln stjäls och anträffas hos polisen kan de få reda på vem som äger cykeln.
  • Märk cyckel med DNA-märkning.