Brottsförebyggande arbete

Det är den lokala brottsligheten som främst påverkar människors trygghet eller känsla av trygghet. Därför bör de brottsförebyggande prioriteringarna också göras på den lokala nivån; i kommunen, kommundelen eller bostadsområdet. Tillsammans gör vi Vellinge tryggare!

Ett lokalt engagemang är nödvändigt för att brott ska kunna bekämpas långsiktigt. Det betonas särskilt i regeringens nationella brottsförebyggande program. Exempelvis har polisen, socialtjänsten och skolan verksamheter på lokal nivå. De har dessutom en mer eller mindre tydligt uttalad skyldighet att bedriva brottsförebyggande arbete.

Ofta har också andra myndigheter, institutioner, föreningar och frivilligorganisationer lokal verksamhet som på olika sätt kan ingå i det brottsförebyggande arbetet.

Allmänhetens iakttagelser viktiga

Inte minst allmänheten spelar en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. En allmän uppmärksamhet är viktig och tips till polisen om iakttagelser leder inte sällan till att inbrott och skadegörelse klaras upp och att förövare kan lagföras.