Säkerhet och kris

Orden säkerhet och kris innefattar mycket, alltifrån den upplevda känslan av trygghet hos den enskilda individen till omvälvande händelser som drabbar en hel kommundel, en hel kommun, ett helt land eller kanske många av världens länder samtidigt.

Det handlar både om att förbereda sig på det oförutsägbara och att snabbt och effektivt kunna hantera svåra situationer som vi ställs inför. Vi är alla en del av samhället och måste alla bidra på ett eller annat sätt. Ju fler som bidrar desto tryggare och säkrare blir tillvaron för oss alla.

Trygg vardag

Säkerhet handlar i mångt och mycket om trygghet i vår vardag. Hur skyddar du dig mot inbrott, vad händer om en stor olycka eller katastrof drabbar Vellinge och hur kan du bidra till att göra Vellinge kommun till en ännu tryggare plats att leva på?

Alla kan göra något

På dessa sidor kan du lära dig mer om vad som görs inom kommunens olika verksamheter för att vi alla ska ha en god krisberedskap och minska antalet olyckor. Du får även tips om vad du själv kan göra, både hur du bör agera när olyckan är framme och hur du kan hjälpa till med att minska antalet inbrott och fall av skadegörelse genom att ha Uppsikt Vellinges kontaktkort i plånboken.

Har du barn i tonåren kan du kanske tänka dig att nattvandra? Det finns inga krav på att man måste ställa upp i tid och otid, minsta lilla insats är värdefull. Du kan läsa mer om nattvandrarnas viktiga uppdrag under menyvalet Brottsförebyggande arbete. Ingen kan göra allt, varken kommunen, polisen eller du som är bosatt i Vellinge, men alla kan vi göra något!

Trygghetsmätning

Varje år gör polisen en trygghetsmätning där man, genom att intervjua ett antal kommuninvånare mellan 18 och 70 år, får en uppfattning om vad som upplevs som mest otryggt i kommunen. Denna trygghetsmätning ligger till grund för ett antal olika aktiviteter i kommunen, bland annat det årliga samverkansavtalet mellan kommun och polismyndigheten.